Jubilejní vydání pořadu Ta naše muzika

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Trubka, trumpeta, dechové nástroje, dechová hudba, muzika

Abychom vyjádřili uvedenou skutečnost i hudebním titulem, zvolili jsme pro úvod dnešního pořadu nahrávku jednoho z našich špičkových velkých dechových orchestrů, Hudby Hradní stráže a Policie České republiky.