Kácení v Červeňáku. Povodí Labe vyčistilo břehy Chrudimky od náletových dřevin

9. březen 2018 09:50

Neprostupná divočina na březích Chrudimky v pardubickém vojenském prostoru zvaném Červeňák je minulostí. Povodí Labe tam nechalo dřeviny vykácet a teď už tam procházející najdou jen hromady kmenů.

Jde o úsek, který v minulosti vlastnilo vojsko, resp. železniční pluk a právě ten přibližně v roce 1920 provedl úpravy Chrudimky. Pak ale byl pluk zrušený, pozemky přešly pod ministerstvo obrany a přístup do této lokality byl až do roku 2013 zakázaný, protože šlo o vojenský prostor.

Až do roku 2016 o tuto lokalitu vlastně nikdo nepečoval a průtočný profil i tzv. bermy byly zarostlé náletovými dřevinami. Berma je zvýšená část koryta, která je při vyšší vodě zaplavená. Když je stav toku standardní, je to prostě taková terasa podél hráze, kterou je možné používat jako provozní cestu.

V roce 2016 převedla armáda pozemky na Povodí Labe a to je tedy jako správce toku povinné tento udržovat a mimo jiné například i odstraňovat náletové dřeviny.

Podle informace mluvčí Povodí Labe Hany Bendové šlo opravdu jen o nálety, tedy o dřeviny, které nikdo úmyslně nevysadil. Po dohodě s krajským úřadem nechali dřevorubci jen jeden „ostrůvek“ dřevin a pak na několika místech asi 20 dalších stromů různých druhů i věku. Teď už budou pracovníci jen odvážet pořezané dřevo, uklidí a urovnají terén.

Vykácením náletových dřevin se prostor mezi mosty otevřel a prosvětlil

O kácení stromů u Chrudimky se zajímají také členové Iniciativy Přírodní park Červeňák. Podle nich ohrozila likvidace dřevin v Evropsky významné lokalitě vážky klínatky rohaté, které zde žijí. Jeden z členů spolku, Jan Linhart (zastupitel Pardubic za Patrioty) v této souvislosti řekl, že kvůli pochybnostem požádali Českou inspekci životního prostředí o kontrolu, jestli bylo nutné kácet tolik stromů. Výsledky očekává do konce března.

Oprávněnost zásahů do zeleně prověřovali úředníci pardubické radnice, mluvčí Radím Jelínek sdělil, že ani Odbor životního prostředí magistrátu ani oddělení přírody OŽP krajského úřadu nezjistilo porušení zákona.

Nová cyklostezka v Pardubicích spojuje Vinici s vojenským prostorem

Nová cyklostezka vede v Pardubicích z parku Vinice ke střelnici

Kolem bývalé vojenské plovárny na Vinici v Pardubicích budou už za pár měsíců moct jezdit cyklisté. Stavba nové stezky má sice teď pauzu kvůli nečekaným komplikacím, ale v květnu by měly být práce hotové. Cyklostezka je součástí projektu Náhrdelník Chrudimky, který má oživit nábřeží řeky ve městě.

Výraznější proměny lokality jako například zpevněné cesty se nechystají. Povodí Labe nic takového v plánu nemá, pardubická radnice na cizích pozemních také nic dělat nemůže. Podél Chrudimky v lokalitě zvané Červeňák není v plánu ani žádná náhradní výsadba stromů, právě kvůli tomu, aby toku řeky nestálo nic v cestě.

V současné době je vykácená část pravého břehu mezi dvěma historickými mosty. Mluvčí Povodí Labe Hana Bendová také potvrdila, že výhledově připravují vyčištění dalšího úseku tzv. Červeňáku od náletových dřevin, postup je ale závislý na povolení správních orgánů. Termín dalších prací tak zatím není jasný.

autoři: ba , pta