Kojice 12.1.2008

Románský kostel sv. Petra a Pavla v Kojicích byl postaven mezi lety 1180 až 1190 a dochoval se téměř v původním stavu

Obec Kojice leží v nejsevernějším výběžku Železných hor vybíhajícím do "Zlatého pruhu země České" do Polabské roviny. Výhodné přírodní podmínky vedly k osídlení už ve 2. století př.n.l. lidem kultury laténské. Osídlení v dávných dobách potvrdily i vykopávky na p.č 952 a domku č. 97 a 104. S jistotou lze tvrdit, že zde bylo strážní hradiště. Koncem 12. století byla v Kojicích postavena tvrz a u ní kostel. Kolem vesnice procházela Solná stezka, též nazývána "Trstenická". Podle pověstí byl stavitelem tvrze pro ochranu obchodníků Kojata. Toto jméno a název vesnice je odvozeno od slova "KOJ", což znamená, že se jedná o lid po-koj-ný. Kostel sv. Petra a Pavla z let 1180 až 1190 je jednolodní románská stavba, dochoval se téměř v původním stavu a je státní památkou. Výlet do obce, která leží na rozhraní tří okresů (pardubického, kolínského a kutnohorského), stojí za to uskutečnit nejen pro historický kostel, upravené veřejné prostranství včetně parku, ale i pro krásný pohled na Labe z její severozápadní části nebo z jižní strany nad obcí směrem severním, kdy za pěkného počasí jsou vidět i Krkonoše. V obci si můžete zakoupit i pohled s místními dominantami. Obec má v současné době 444 obyvatel a je napojená na autobusovou a železniční dopravu, obcí prochází hlavní železniční trať z Pardubic do Prahy. Základní škola byla zrušena v roce 1988 a je v ní obecní úřad. Mateřská školka byla brigádnicky postavena v roce 1977, a právě tam jsem se při návštěvě Kojic stavil hned po obědě, aby se dětem lépe povídalo. Řekly nejen básničky, které se naučily, ale také se pochlubily vánočními dárky. Pak jsem v Kojicích zamířil na oběd také já, a to do nového Motelu Železné hory. Teď v zimě nabízí spíše prostory pro kulturní a společenské akce, ale od jara bude k dispozici kromě minigolfu také dětské hřiště, tenisový kurt, hřiště pro plážový volejbal a další sporty. Motel Železné hory může být výchozím místem pro pěší nebo cykloturistiku nebo pro výlety do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, na zámek Kačina, do blízkého Týnce nad Labem nebo do Kutné Hory. V kuchyni restaurace jsem samozřejmě na kuchaři vymámil zdejší oblíbený recept a pak už jsme se společně sešli u velkého stolu se starostkou a místostarostou obce a místními patrioty. Hovořili jsme o bohaté historii a slavných rodácích a o podnikání v obci i o investičních akcích. Nevynechali jsme samozřejmě sportovní a kulturní akce, které pořádají zdejší spolky a zájmové organizace jako jsou dobrovolní hasiči, sokolové nebo rybáři spolu s kulturní komisí obce. Patří k nim vítání občánků, slavné rybářské hody, dětský karneval a dětský den, Kojický železňák, předsilvestrovský běh do kopce Brynďáku a řada dalších. Informace o dění v obci najdete na internetových stránkách www.kojice.cz. Na slyšenou z posvícenských Kojic se těší Vlastík Novák. Sobota 12.1. po 12 hodině.

0:00
/
0:00