Komunální volby 2022 - speciál z Chrudimi

13. září 2022 18:04

V letošním roce kandiduje v Chrudimi 10 politických subjektů.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky:

  1. Jste pro zrušení retardérů v Široké ulici? Proč?
  2. Jakým způsobem byste řešili nedostatek parkovacích míst ve městě?
  3. Jak byste přispěli k řešení špatné personální situace v chrudimské nemocnici? Mělo by město usilovat o převzetí Chrudimské nemocnice?
  4. Měla by Chrudim usilovat o zpětné převzetí vodárenské sítě, která je teď pronajatá soukromému provozovateli? Proč?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Chrudimi:

ANO 2011

1. Jste pro zrušení retardérů v Široké ulici? Proč?

Jsme pro zrušení retardérů v Široké ulici. Tehdy to byl krok špatným směrem. Mělo dojít k omezení průjezdu automobilů a zároveň ke snížení rychlosti. Automobilů tudy jezdí stále stejně, možná došlo u některých ke snížení rychlosti až příliš. Automobily „skákající“ velmi pomalu po schodech produkují podstatně více výfukových plynů, než kdyby jely plynule. Dochází k otřesům a okolní domy jsou tím zřejmě poškozovány, jako příklad může sloužit budova Muzea, kde došlo k opadávání fasády. Statici se neshodnou, zda to je nestabilním podložím nebo právě otřesy od automobilů jedoucí po schodech. Na město se obracejí i vlastníci domů, že se na nich objevují trhliny. Velkým bojovníkem za zrušení je náš kandidát Richard Herbst. V době před Covidem bylo domluveno s děkanem Dopravní fakulty v Pardubicích doc. Švadlenkou, že v rámci diplomových prací navrhnou řešení odstranění těchto retardérů – schodů. Bohužel pak přišel Covid a došlo k uzavření škol. Nadále tedy budeme usilovat o jejich odstranění.

2. Jakým způsobem byste řešili nedostatek parkovacích míst ve městě?

Nedostatek parkovacích míst ve městě je potřeba akutně řešit, možností je několik:  stavbou nových parkovišť, zavedení parkovacích zón, rozvojem hromadné dopravy, apod.  Rádi bychom budovali nová parkoviště, ale tak, abychom nezabírali kvalitní zeleň, což lze, až na výjimky, stavbou parkovacích domů. Vytipovaná místa na parkovací domy máme U Stadionu, u zimního stadionu, Na Šancích, Na Větrníku, Na Rozhledně, v Husově ulici, u nemocnice, v centru města.  Samozřejmě zásadní otázkou je, z čeho se tyto docela drahé parkovací domy zaplatí. Máme navržené řešení, kdy by město bylo hybatelem stavby a místa v parkovacích domech by si koupili nebo pronajali jednotliví zájemci o parkování a z těchto peněz by se budovala parkoviště dále. Dalším navrženým opatřením je zlepšení provozu MHD, kdy by podle nás MHD mělo jezdit i do všech místních částí, případně i okolních obcí – pak bychom do města přivedli méně aut, která potřebují parkovat. V minulých letech jsme získali cca 60 parkovacích míst jen... (zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

3. Jak byste přispěli k řešení špatné personální situace v chrudimské nemocnici? Mělo by město usilovat o převzetí Chrudimské nemocnice?

Nemocnici je potřeba věnovat zvýšená pozornost, osobně si myslím, že situace v Chrudimské nemocnici je největší problém Chrudimi. Je ale třeba říci, že to je krajské zařízení, hlavní slovo zde má vedení kraje. Město by však mělo být kraji nápomocno, aby pro lékaře, sestry a vůbec pracovníky byla Chrudimská nemocnice atraktivní zaměstnavatel.   Jde třeba o poskytnutí bytů, umístění dětí do školek, přetrasování MHD a další opatření dle potřeby zejména lékařů a zdravotních sester. Tato pomoc může sloužit jako doplněk při náborů pracovníků. To hlavní však musí zajišťovat kraj – nemocnici řádně personálně vést. Pokud by se kraj rozhodl omezit péči v nemocnici nebo ji prodat, pak by ji město mělo jednoznačně převzít a provozovat. Bylo by zásadní chybou, kdyby v Chrudimi nemocnice zanikla, vždyť tu má historii 150 let a počet občanů, o které se stará taky není zrovna malý – cca 120 tis. obyvatel. Zdraví je přece to nejzákladnější, co máme. Nenechme si ho zničit.

4. Měla by Chrudim usilovat o zpětné převzetí vodárenské sítě, která je teď pronajatá soukromému provozovateli? Proč?

Určitě by nejen Chrudim, ale i všechny ostatní obce, měly usilovat o navrácení provozování zpět do svých rukou, resp. aby opět vodovody a kanalizace provozovala akciová společnost vlastněná obcemi a městy.  Aktuálně provoz zajišťuje rakouská společnost. Nájemní smlouvu platí až do roku 2030. Je potřeba tuto smlouvu dále neprodlužovat a převzít provozování zpět, abychom si opět mohli rozhodovat o ceně, dávat peníze do oprav a rekonstrukcí, případně nových rozvodů. Je škoda, když zisk končí mimo území ČR, dal by se využít právě na rozvoj sítí nebo by voda mohla být výrazně levnější. Osobně na to mám jednoduchý příklad: Skoro každý dnes jezdí osobním automobilem – proč jej neprodáte a nejezdíte taxíkem?  Taxikář je nadšen, že má stálé klienty, kteří mu dobře platí. Vy to sice máte bez starostí, ale peněženka krvácí. Přesně k tomu došlo, když se prodala provozní část vodovodů a kanalizací, což je třeba vrátit zpět. Podobně jako byste místo každodenní jízdy taxíkem začali opět jezdit vlastním... (zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

Česká pirátská strana

1. Jste pro zrušení retardérů v Široké ulici? Proč?

Nejsme. Toto opatření ke zklidnění provozu není ideální, ale funguje. Pěší nemají problém Širokou ul. kdykoliv přejít, ale zároveň je zachována dopravní obslužnost z obou směrů. Alternativou by jedině byl návrat k opatřením z let minulých. Tedy buď k obousměrnému provozu, ale bez schodů, což byl původní nevyhovující stav po mnoho let, kdy si řidiči přes náměstí běžně zkracovali cestu. Nebo návrat k jednosměrce, která byla velmi neoblíbeným opařením, které naštěstí nevydrželo příliš dlouho. Nadto je nutné vzít v úvahu vysoké investiční náklady, které by si odstranění „jezdeckých schodů“ vyžádalo.

Jediným argumentem, který by změnil výše uvedený postoj, by bylo potvrzení obav o narušení statiky domů v Široké ulici, které se ale vyskytují již několik let, ale nebyly zatím nikterak doloženy. 

2. Jakým způsobem byste řešili nedostatek parkovacích míst ve městě?

Výstavbou družstevních parkovacích domů v sídlištích, na které by si zájemci s okolních bytových domů finančně přispěli, ale měli by parkovací místo, např. ve formě uzamykatelné kóje, vhodné i na uskladnění třeba sportovního vybavení či pneumatik, v osobním vlastnictví.

Dále prosazujeme výstavbu městských parkovacích domů a to primárně v nejbližším okolí historického centra. Nejpotřebnější je vznik podzemního parkoviště u již 10 let zavřeného Hotelu Bohemia, kdy právě absence podzemního parkoviště brání dokončení hotelu.

Další vhodné místo je v tzv. Moravově zahradě v Opletalově ulici, kde by měl vyrůst parkovací dům nejen pro potřeby návštěvníků již brzy zrekonstruované sportovní haly.

Nová parkovací místa již ale vznikala i za stávajícího volebního období, kdy jsme byli součástí vládnoucí koalice. Mezi jinými vzniklo parkoviště za sportovní halou, v ulici Na Větrníku, nebo právě budované parkoviště za hokejovým stadionem.

3. Jak byste přispěli k řešení špatné personální situace v chrudimské nemocnici? Mělo by město usilovat o převzetí Chrudimské nemocnice?

Stále jsme ubezpečováni, že stávající krajská zdravotnická koncepce počítá nejen s udržením naší nemocnice, ale i s jejím rozvojem, včetně zachování stávajícího rozsahu péče. Snažím se tomu věřit, to mi ale nebrání zvažovat alternativy k udržení chodu naší nemocnice.

A ano, převzetí nemocnice městem je reálná varianta a tak jsme i hlasovali na Zastupitelstvu města, kde se ochota městských zastupitelů k tomuto kroku poprvé deklarovala. Je ale nutné dodat, že zatím nejsou známy žádné parametry podmínek, za kterých by Pardubický kraj městu Chrudim nemocnici převedl, včetně vyčíslení provozních nákladů a zajištění finančního krytí.

Město ale nečeká a již teď pomáhá pomocí přidělování městských bytů s udržením lékařů v našem městě, včetně podpory příchodů lékařů nových. V tomto přístupu chceme dále pokračovat.

4. Měla by Chrudim usilovat o zpětné převzetí vodárenské sítě, která je teď pronajatá soukromému provozovateli? Proč?

Ano, jednoznačně měla a Piráti jsou nejhlasitějšími kritiky stávajícího nevýhodného stavu.

Připomeňme, že roce 2005 zastupitelé prodali 95% výdělečné části VaK Chrudim a.s. rakouské firmě Energie AG. Zároveň jim do roku 2030 pronajali distribuci vody.

Zahraniční vlastník nám tedy prodává naši vodu a každý rok odvede kolem 15 – 20 milionů do Rakouska. Voda několikrát skokově zdražila a přitom by mohla být až o 20% levnější.

Na opravy nejdou potřebné prostředky, vodohospodářské stavby chátrají a narůstá vnitřní dluh na majetku. Už teď jsme přišli o desítky až stovky milionů korun na dotacích z EU a dotační kohoutek zůstane zavřený, dokud bude ve vodárnách soukromý vlastník z Rakouska.

Naším cílem je neprodloužení smlouvy s rakouským koncernem, která končí na konci roku 2030. Chceme začít konat kroky vedoucí k znovuzačlenění distribuce a prodeje vody pod VaK Chrudim, aby obce již opět měly kontrolu nad cenou vody. Je potřeba jasně říct, že rokem 2030 stávající uspořádání končí.

CHRUDIMÁCI (Svobodní a nezávislí)

1. Jste pro zrušení retardérů v Široké ulici? Proč?

Byli bychom pro zrušení zpomalovacích schodů v Široké ulici, z důvodu pravděpodobného narušení statiky přilehlých domů (objevují se praskliny) a z důvodu vyššího výskytu výfukových plynů způsobeného neplynulou jízdou projíždějících automobilů. Zároveň s odstraněním schodů by mělo dojít k omezenému průjezdu automobilů ruku v ruce se sníženou rychlostí na 30 km/h. Nicméně základem pro rozhodování by mělo být odborné statické posouzení.

2. Jakým způsobem byste řešili nedostatek parkovacích míst ve městě?

Parkování je problém nejen Chrudimě, ale každého města. Řešením je stavba parkovišť – ať nadzemních, tak i podzemních – z důvodu prostorových se jedná zejména o parkovací domy. Již existují vytipované lokality, kde by se toto dalo realizovat. Nicméně parkovací domy nejsou levná záležitost a jako řešení Chrudimáci vidí ve finanční spoluúčasti obyvatel, kteří by si prostě parkovací místo zaplatili. Myslíme si, že není jiné cesty. Další, doplňkovou cestou je propracovaný systém parkovacích zón.

3. Jak byste přispěli k řešení špatné personální situace v chrudimské nemocnici? Mělo by město usilovat o převzetí Chrudimské nemocnice?

Zřizovatelem chrudimské nemocnice není město Chrudim, ale Pardubický kraj. Nicméně o situaci v chrudimské nemocnici se velice zajímáme a domníváme se, že úkolem Chrudimě při zajištování odborného personálu do nemocnice je spolupráce z hlediska možného přidělení městských bytů lékařům, zajištění umístění malých dětí do školek a prostě vytváření takových podmínek, aby se tady  lékaři i odborný personál chtěli usadit, protože usoudí, že Chrudim je dobré město k žití, práci i odpočinku. V případě selhání kraje budeme (v souladu s usnesením zastupitelstva města) usilovat o její převzetí, i když připouštíme, že by to bylo obrovské finanční sousto. Chrudimská nemocnice je významná součást našeho regionu a obsluhuje cca 110 000 obyvatel. Proto cítíme i velikou spoluzodpovědnost za zdraví všech obyvatel našeho regionu. Věříme však, že Pardubický kraj dostojí svých slibů a Chrudimská nemocnice bude fungovat, tak, jako ještě nedávno. Tedy v plné kapacitě a kondici. Obyvatelé našeho regionu si... (zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

4. Měla by Chrudim usilovat o zpětné převzetí vodárenské sítě, která je teď pronajatá soukromému provozovateli? Proč?

S největší pravděpodobností ano, nicméně jsme pro pečlivé a objektivní ekonomické (a nejen ekonomické) zhodnocení obou modelů formou odborné analýzy  a rozhodovat se až na základě konkrétních čísel a dat. U tak závažné věci by neměl být prostor pro jakýkoliv druh populismu.

Koalice pro Chrudim - v rozvoji města máme jasno

1. Jste pro zrušení retardérů v Široké ulici? Proč?

Koalice pro Chrudim – v rozvoji města máme jasno si je vědoma komplikované dopravní situace v Široké ulici. Jako řidiči vidíme, že než zpomalená rychlost zde větší obtíže přináší objíždění zastavených aut, která blokují provoz. Pokud by nešlo o doprovodnou realizaci, například vlivem havárie, tak investice zhruba 20 miliónů korun by bylo vhodné investovat aktuálnějším způsobem. Na pořadu dne je například příprava projektů na energetickou soběstačnost sídlišť a rodinných obytných čtvrtí, jako je tomu v některých městech v Německu. V neposlední řadě také podpora výstavby dětských hřišť, venkovních posiloven, sportovišť pro mládež. A mohli bychom pokračovat. Změně dopravní situace v Široké ulici se ale nebráníme.

2. Jakým způsobem byste řešili nedostatek parkovacích míst ve městě?

Koalice pro Chrudim podporují realizaci nových parkovacích míst, například na sídlištích ve formě rozšířených chodníků, ovšem pokud bude zachována bezpečnost chodců a vozíčkářů – a také zeleň potřebná k dobrému klimatu města! Budeme nápomocni při realizaci parkovacích míst u pozemků pro parkovací domy či terasy, pokud se SVJ na tom domluví. V žádném případě ale už nechceme rozšiřovat placené parkovací zóny (tzv. modré zóny), které už tak občanům města tolik komplikují dostupnost ke službám v centru.

3. Jak byste přispěli k řešení špatné personální situace v chrudimské nemocnici? Mělo by město usilovat o převzetí Chrudimské nemocnice?

Koalice pro Chrudim podporuje zájem občanů i města v zachování zdravotnické péče v naší nemocnici. Také my už na tom pracujeme. Snažíme se řešit personální otázku i tím, že jeden z kandidátů MUDr. Michael Kopecký nastoupí jako lékař do nemocnice, i když měl lukrativnější nabídky. V současnosti je nemocnice součástí Nemocnic Pardubického kraje, takže spadá pod kraj, což musíme respektovat. Přesto budeme aktivně podporovat dialog se zájmem udržet nemocnici, zejména interní oddělení. Pokud by se situace změnila a nemocnice by podléhala městu, je na místě hledat sponzory a soukromé subjekty z podnikatelské sféry ze zdravotnictví. Naši kandidáti jsou lidé ze zdravotnictví a vzdělávají zdravotníky, takže naše koalice má potenciál komplikovanou situaci aktivně řešit.

4. Měla by Chrudim usilovat o zpětné převzetí vodárenské sítě, která je teď pronajatá soukromému provozovateli? Proč?

Koalice pro Chrudim si je vědoma celospolečenské diskuse nad vlastnictvím zdrojů, zejména pitné vody. V minulém volebním období to ostatně byla kampaň jedné ze stran, která se dostala do vedení, ale po celé volební období v tomto směru nic nezměnilo! Svědčí to o tom, že je velmi složité převést vodárenské sítě ze soukromé firmy pod město, pokud se na tom neshodne většina akcionářů. My budeme v tomto ohledu monitorovat názory občanů a jsme schopni zprostředkovat dialog nad tímto důležitým tématem, který může mít svůj vývoj v zájmu občanů Chrudimi.

Komunistická strana Čech a Moravy

1. Jste pro zrušení retardérů v Široké ulici? Proč?

Ano jsme pro zrušení retardérů v Široké ulici. Ač to někteří popírají, či považují za neprůkazné, je jasné, že dynamické otřesy, způsobené projíždějícími vozidly, narušují konstrukce domů v této ulici. Zejména nákladní vozidla, včetně velkých vozidel České pošty, přispěla ke vzniku puklin ve sklepních prostorech některých domů. Signalizovány jsou i problémy některých přípojek do objektů. Zastupitelé za KSČM nikdy nepodporovali změnu původního plánu rekonstrukce Široké ulice na variantu s použitím povrchu z dlažebních kostek a s retardéry. Tato změna způsobila několikamiliónové navýšení rozpočtovaných investičních nákladů a ve svém důsledku i zvýšení nákladů na následnou údržbu. Nemůžeme pominout, že na změnu doplácejí lidé, kteří v Široké ulici žijí, a změna jim zhoršila kvalitu bydlení.

Společně s některými dalšími členy komise rady města pro hospodářský rozvoj se nám před lety podařilo přispět k obnovení obousměrného provozu v Široké ulici. Nyní je na čase zvažovat, zda výhodu použitého... (zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

2. Jakým způsobem byste řešili nedostatek parkovacích míst ve městě?

S nedostatkem parkovacích míst se obyvatelé Chrudimi potýkají už řadu let. Ne pro každou část města však lze použit stejné řešení, protože příčiny nedostatku parkovacích míst jsou jiné a jinak rozložené v čase. Typicky sídliště a obytné zóny trpí nedostatkem parkovacích míst v pozdním odpolední a v noci. Centrum města však v této době má parkovacích míst dostatek. Samostatným problémem jsou větší společenské, kulturní a sportovní akce, které pravidelně způsobují v „postižené“ lokalitě problémy.

Podle našeho názoru lze v centru lépe využívat stávající místa. Současný systém omezeného / placeného parkování by bylo možno doplnit o informační systém volných parkovacích míst. Jeho smyslem je informovat řidiče, kde v reálném čase najde „nejbližší“ volné místo a kam je zbytečné zajíždět.

Nová výstavba by již v přípravě měla počítat s požadavkem na téměř dvojnásobné množství parkovacích míst, než vyžaduje současná legislativa. Obyvatelé rodinných domů by měli počítat s bezplatným parkováním jen... (zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

3. Jak byste přispěli k řešení špatné personální situace v chrudimské nemocnici? Mělo by město usilovat o převzetí Chrudimské nemocnice?

Velké téma současnosti a praktická ukázka zhoršení dostupnosti lékařské péče pro celý okres Chrudim. Řešení má v rukou vedení Nemocnice pardubického kraje a.s. a vedení Pardubického kraje. Jako jednu z nejvýznamnější příčin odchodu specialistů vidíme ve ztrátě pracovní perspektivy. Zdaleka nejde jen o ředitele či primáře.

Cílem KSČM je nejen zachování provozu všech oddělení, ale i vytvoření prostoru pro rozvoj kvality a rozsahu lékařské péče. I lékař či zdravotní sestra v Chrudimské nemocnici musí vědět, že v ní mohou dosáhnout úspěchu. A to je naše cesta. Občané našeho města musí mít jistotu, že v případě potřeby budou kvalitně a včas ošetřeni.

Pokud se ptáte, zda by město mělo usilovat o převzetí Chrudimské nemocnice, nutíte nás spekulovat o možných výhodách a nevýhodách. Je jasné, že „městských“ nemocnic v naší republice není mnoho a některé mají značné finanční potíže, které jim jejich město není schopno pomoci vyřešit. Pokud by k něčemu takovému mělo dojít a nebylo jiné řešení, pak dle... (zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

4. Měla by Chrudim usilovat o zpětné převzetí vodárenské sítě, která je teď pronajatá soukromému provozovateli? Proč?

Ano, zcela jistě. K vaší otázce je však nutno podotknout, že nebudeme podporovat, aby Město Chrudim samostatně přebralo a provozovalo městkou sít vodovodů a kanalizací. Koncept VaK a.s., jako regionální organizace většinově vlastněné obcemi, je správný. Budeme usilovat o ukončení smlouvy s Vodárenskou společnosti a.s. ve vlastnictví rakouského majitele a o reverzní převod provozu zpět na VaK a.s.

Dle našeho názoru je stávající koncept vyčerpán. Zahraniční majitel již u nás aplikoval své know-how a odnést zpět si jej nemůže. Čeští zaměstnanci jsou plně kompetentní k tomu, aby zabezpečili dodávky vody v regionu. Zásadních investic, které by profinancoval zahraniční majitel, jsme se nedočkali. Zato jsme měli dražší vodu díky „smlouvou zaručenému přiměřenému zisku provozovatele ve výši 10%“. Za více než 15 let to není malá částka, kterou si provozovatel, potažmo jeho majitel, odnesl. Přitom tyto finance mohly jít do investic nebo mohla být voda levnější.

Zastupitelé za KSČM byli proti tomuto... (zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

Občanská demokratická strana

1. Jste pro zrušení retardérů v Široké ulici? Proč?

Chrudim má před sebou finančně náročné a postupem času nezbytné investice, jakými jsou například rekonstrukce sportovní haly, dodělání kanalizace v Medlešicích, kde je k větším opravám i budova zámku, zateplování budov mateřských školek a rekonstrukce budov základních škol. Ani všechny chodníky a komunikace ve městě nejsou v top kvalitě. Takže hned, jak bude toto všechno v pořádku a město čisté a vyšperkované, můžeme otevřít debatu o zrušení retardérů v Široké ulici, které mají v současné době zabránit průjezdu řidičů vysokou rychlostí a obecně zamezit zkracování si cesty přes historické centrum města.

2. Jakým způsobem byste řešili nedostatek parkovacích míst ve městě?

Za poslední roky jsme všichni zaznamenali velký nárůst aut ve městech, problém s parkování se samozřejmě netýká jen Chrudimi. Města nejsou nafukovací a zabírání orné půdy kolem je nesmysl. V podstatě jediným čistým řešením je uparkování aut pod zem a parkovací domy. ODS má ve svém volebním programu přípravu parkovacího domu pro centrum města a iniciování výstavby parkovacího domu vedle budovy záchranné služby, kde je pro něj blokované místo.

Dalším významným místem pro řešení podzemního parkování je i prostranství před hotelem Bohemia, na kterém se v zastupitelstvu shodly všechny politické strany. Parkovací dům by umožnil dokončení hotelu a poskytl by i parkování pro obyvatele. A měl by už konečně vzniknout, byť za cenu spolupráce s jiným soukromým subjektem.

3. Jak byste přispěli k řešení špatné personální situace v chrudimské nemocnici? Mělo by město usilovat o převzetí Chrudimské nemocnice?

Nejdřív bych chtěla touto cestou poděkovat personálu chrudimské nemocnice, který tam za současné situace zůstává a stará se o pacienty. Nicméně hlavní partnerem města pro jednání o chrudimské nemocnici je její zřizovatel, tedy pardubický kraj, potažmo pan hejtman a radní pro zdravotnictví. Touto cestou je třeba napřít veškeré síly a jednání, ne řešit takový problém přes sociální sítě a různá media a šířit tak paniku mezi obyvateli Chrudimi a potencionálními zájemci o práci v nemocnici.

Návrh na možnost převzít nemocnici v Chrudimi na červnovém zastupitelstvu již padl a zastupitelstvo ho odsouhlasilo. Když ale veřejně deklarujeme, že chceme nemocnici převzít, měli bychom být připraveni na možnost, že se to doopravdy může stát. A já se obávám, že to byl v tuto chvíli jen populistický krok současného vedení města, které žádný další plán připravený nemá.

4. Měla by Chrudim usilovat o zpětné převzetí vodárenské sítě, která je teď pronajatá soukromému provozovateli? Proč?

Já nejsem populista a nebudu tady veřejně prohlašovat, že za jedno volební období vrátíme vodu do rukou lidu zvlášť, když vím, že stávající smlouva je uzavřena do roku 2030. Určitě každý z nás má nějakou drobnou osobní zkušenost s rušením smluv před vypršením termínu a ví, že to ve většině případů není pro nás výhodné řešení. Rozhodně je ale třeba prověřit možnost neprodloužení stávající smlouvy, jednat o tomto postupu s dalšími akcionáři a hlavně dostatečně a zodpovědně takový krok zvážit a propočítat a o variantách informovat obyvatele města, aby mohli vyjádřit svůj názor. Protože jich se to bude týkat především.

SNK Evropští demokraté

1. Jste pro zrušení retardérů v Široké ulici? Proč?

V současné době nepovažuji rušení retardérů v Široké ulici za prioritu města. Současná finanční situace nám nedovolí zasahovat do celého konceptu stávající ulice. Retardéry plní úlohu jejího zklidnění. Pokud by se retardéry rušily, je třeba změnit celý koncept vjezdu do náměstí.

2. Jakým způsobem byste řešili nedostatek parkovacích míst ve městě?

Nedostatek parkovacích míst bude třeba řešit jednak budováním parkovacích domů ve městě – např. parkovací dům na Moravově zahradě nebo podzemní parkování u hotelu Bohemia.

Problém je i v sídlištích – zde je třeba provést revizi volných prostranství, kde by v souladu s územním plánem mohla případně vzniknout nová parkovací místa. Takto se to nyní nabízí v sídlišti U Stadionu – v ulici Na Ostrově, kde by po zakopání horkovodu mohlo vzniknout několik míst v rámci podélného parkování. 

Vyjednáváním s ŘSD by později mohla vzniknout i nová parkovací místa v ulici Palackého nebo Obce Ležáků. Zde je to ale v souvislosti s dobudováním 3. etapy obchvatu – jeho severní části.

Mimo realitu ale není i možnost jednání se soukromými subjekty, které by případně parkovací domy vybudovaly a provozovaly.

Určitě bychom chtěli ale znát i názor občanů, využili bychom infomačního systému Mobilní rozhlas, modulu anket.

3. Jak byste přispěli k řešení špatné personální situace v chrudimské nemocnici? Mělo by město usilovat o převzetí Chrudimské nemocnice?

Město v tuto chvíli není vlastníkem Chrudimské nemocnice, ale ze své pozice má mandát i intenzivnímu vyjednávání se zřizovatelem – Pardubickým krajem. Je třeba zintenzivnit tato jednání a především uklidnit situaci mezi personálem.

Jako město můžeme nabídnout např. umístění dětí zdravotníků do MŠ, podpořit vznik dětské skupiny, která by mohla fungovat v areálu nemocnice. V neposlední řadě je třeba využít osobních kontaktů každého z nás a pomoci s hledáním a oslovováním lékařů a sester.

O převzetí nemocnice do vlastnictví města není v současné chvíli uvažováno.

4. Měla by Chrudim usilovat o zpětné převzetí vodárenské sítě, která je teď pronajatá soukromému provozovateli? Proč?

STAN A TOP 09

1. Jste pro zrušení retardérů v Široké ulici? Proč?

V tuto chvíli rozhodně nejsem pro zrušení. Retardéry mají svá opodstatnění a plní účel,
a tím je celkové zklidnění provozu v ulici. Je také potřeba myslet na osoby s horší pohyblivostí, jako jsou invalidé, senioři nebo lidé s kočárky, abychom pro ně zajistili bezpečnější přecházení. Určitě by nebylo rozumné vynaložit peníze na případné odstranění, ba naopak je potřeba investovat peníze do rozvoje města. O možném odstranění bych uvažoval pouze v případě, že by se prokázal nějaký technický problém nebo hrozilo případné poškození okolních domů.

2. Jakým způsobem byste řešili nedostatek parkovacích míst ve městě?

Nedostatek parkovacích míst v našem městě je dlouhodobý problém. Tímto se momentálně zabývá většina měst. Jednoznačné řešení je v podobě výstavby parkovacích domů na pozemcích města. Aktuálně se nabízí plochy u Hotelu Bohemia, v blízkosti sídliště U Stadionu a u nové sportovní haly. Tato problematika však velmi úzce souvisí s dlouhodobým plánem rozvoje města, zpravidla jde o sportoviště, obchvaty, odpočinkové a parkové části, tím vším právě vznikne velká potřeba parkování, veřejné dopravy, atd. Já sám bych velmi rád přispěl k vyhotovení minimálně jednoho parkovacího domu a vytvoření koncepce města, a to během příštího volebního období.

3. Jak byste přispěli k řešení špatné personální situace v chrudimské nemocnici? Mělo by město usilovat o převzetí Chrudimské nemocnice?

Domnívám se, že nedostatek lékařů a zdravotního personálu se projevuje napříč všemi nemocnicemi, to je prostě realita a Chrudimská nemocnice není bohužel výjimkou. Je však potřeba si plně uvědomit, že vlastníkem Chrudimské nemocnice je Pardubický kraj a právě proto je nezbytně nutné s vlastníkem kooperovat, naopak nemá žádný smysl svádět určité boje v médiích, to je ve finále zcela kontraproduktivní a nepomůže to nikomu. V tuto chvíli je potřeba nacházet konstruktivní řešení, která povedou ke stabilizaci Chrudimské nemocnice. S tím souvisí i objektivní informování obyvatel a hlavně vytváření přívětivého prostředí, je nezbytné vytvářet vhodné podmínky ve městě k získání nových lékařů
i zdravotních sester. Zde se právě nabízí možnosti využití určitých benefitů, jako jsou náborové příspěvky, služební byty, umístění dětí do zařízení s prodlouženým provozem, apod. Zejména je důležitá synergie a především pravdivé informování obyvatelstva, které vytváří povědomí o situaci uvnitř i vně nemocnice... (zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

4. Měla by Chrudim usilovat o zpětné převzetí vodárenské sítě, která je teď pronajatá soukromému provozovateli? Proč?

Bezesporu ano, město by mělo mít vodárenské sítě pod kontrolou. Pomalu bych zahájil přípravy na tuto skutečnost a začal usilovat o změnu vlastnického podílu ve prospěch města. Osobně si myslím, že sítě se obecně ukázaly jako zisková záležitost a jsem přesvědčený, že je v silách města zpětné převzetí a provozování. Do budoucna zde vidím potřebný finanční zisk.

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

1. Jste pro zrušení retardérů v Široké ulici? Proč?

Jednoznačně podporuji zrušení retardérů v Široké ulici. V Chrudimi bydlím od narození a nepamatuji si, že by kdy v dobách před zavedením retardérů byl nějaký problém s nepřiměřenou rychlostí. Retardéry řidiče při průjezdu velmi obtěžují, zatěžují konstrukci automobilu a pro ekologii znamenají, vzhledem k nutnosti jízdy "brzda/plyn", vyšší množství výfukových plynů. Navíc vlivem neustálých otřesů způsobených jízdou po retardérech údajně trpí historická zástavba v ulici. Případnou nepřiměřenou rychlost vozidel lze přitom snadno vyřešit instalací radarových zařízení, která jistě místní silniční piráty záhy umravní a navíc zajistí drobný příjem do městské pokladny.

2. Jakým způsobem byste řešili nedostatek parkovacích míst ve městě?

Problematika parkovacích míst představuje dlouhodobě velkou výzvu pro politické vedení po celé republice. Domnívám se, že řešení této otázky spočívá ve vytvoření zcela nové koncepce parkování ve městě. Podporuji návrh pražských "Rearchitektů", který v rámci rozsáhlé rekonstrukce oblasti Masarykova náměstí počítá se zřízením přibližně 55 parkovacích míst venkovního stání, 60 míst podzemního stání a zbudováním nového parkovacího domu s 80 parkovacími místy u hotelu Bohemia. Prozatím bych ovšem situaci akutního nedostatku parkovacích míst v Chrudimi adresoval zavedením systému parkovacích karet pro residenty - bezplatná parkovací karta na jedno vozidlo v místě trvalého bydliště a vybudování parkovacích ploch pro návštěvníky ve vybraných lokalitách na okraji města s napojením na MHD.

3. Jak byste přispěli k řešení špatné personální situace v chrudimské nemocnici? Mělo by město usilovat o převzetí Chrudimské nemocnice?

Otázku personální stabilizace zejména interny, ale i jiných oddělení nemocnice, potažmo menších nemocnic v celém kraji a republice bych označil za problém obřích rozměrů, který v současné době nemá bezbolestné řešení. Již 29 let sleduji přístup nesčetných ministrů zdravotnictví, vedení krajů a nemocničních managementů. Jde o stále stejnou píseň - před volbami mnoho slibů, zdravotnictví jako priorita a po volbách vždy "skutek utek". A hle, výsledek se po letech zákonitě dostavil. Arogance moci, pohrdání jednotlivci, neschopnost nebo nechuť cokoliv řešit, naopak přebujelá schopnost a chuť z jistých důvodů ušetřit co nejvíce na zaměstnancích, takřka vždy na hranici udržitelnosti "zdravotnického sociálního smíru" - toto vše zplodilo vskutku nelichotivý stav našeho zdravotnictví. Řadovým zdravotníkům došla trpělivost, mnoho z 1200 ročně vystudovaných lékařů odchází raději pracovat do ciziny, zbytek nastupuje (na základě systému postgraduálního vzdělávání) do velkých a fakultních nemocnic. Přirozeným... (zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

4. Měla by Chrudim usilovat o zpětné převzetí vodárenské sítě, která je teď pronajatá soukromému provozovateli? Proč?

Po prověření aktuálních cenových relací včetně cenové strategie na rok 2022 bych vodárenskou síť dále ponechal v pronájmu soukromému subjektu, za předpokladu smluvního ošetření financování případných havárií této sítě soukromým subjektem.

Za Prosperující Chrudim

1. Jste pro zrušení retardérů v Široké ulici? Proč?

Oprava povrchu v Široké ulici měla stát 7 až 8 milionů. V tu dobu byli ve vedení starosta Libý a místostarosta Čechlovský - ODS. Realizovala opravu firma GRANO Skuteč, společník a jednatel Vlastimil Nešetřil (ODS). Rozšíření zakázky o 10 milionů jsme projednávali na zastupitelstvu. Tehdy ing. Jaroslav Trávníček navrhoval nerozšiřovat zakázku a ty peníze dát do opravy a zkapacitnění kanalizace v Malecké ulici, neboť do Malecké ulice měl vést odvod dešťových vod z obchvatové křižovatky na I/17 ve směru Kočí. Tehdejší koalice však rozhodla jinak. Já sám jsem v době budování obchvatu navrhoval zklidnění provozu přes náměstí dočasným omezením závorou s placeným průjezdem nahoře i dole.
Mimochodem peníze dané na Širokou ulici byly tehdy shodné s dividendou z akcií VAKu při prodeji provozní části VAKu.
Retardéry jsou destruující, bez jakéhokoliv pozitiva - zvláště ve směru do náměstí při pomalé jízdě k autům, pasažérům i k stavbám v Široké ulici. Zástavba je totiž nejméně z předminulého století... (zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

2. Jakým způsobem byste řešili nedostatek parkovacích míst ve městě?

Situace-je stále více aut a přitom  málo míst k parkování, a nyní bude při nákladech na paliva ještě víc jen aut stojících . Mimochodem jsou auta stále rozměrově větší. Dvě auta v rodině, ještě služební...Dost pomohlo provést jednosměrné z některých ulic - např. v sídlišti Víta Nejedlého, kdy tímto způsobem se umožnilo lépe parkovat. Nebo Smetanova ulice - parkování po obou stranách. Nenašly by se  podobné možnosti zvláště v okolí bytových domů?
Ve středu města víme, jaké jsou problémy s parkovacím domem - to je však parkovací dům pro návštěvníky středu města. Zde ale jde o problémy s parkováním bydlících v hlavně v sídlištích. Pozemky město má - ulice Milady Horákové, Na Větrníku, bylo by možno prověřit. Musí se prověřit zájem - pronájem, koupě parkovacího místa, vždyť má-li dnes auto hodnotu v mnoha statisících, možnost mít jistotu bezpečného parkování, mohlo by to zájemce oslovit. Jen město musí vyvinout úsilí sehnat investora nebo, jak dříve dokázalo, výstavbu realizovat. Bez aktivity... (zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

3. Jak byste přispěli k řešení špatné personální situace v chrudimské nemocnici? Mělo by město usilovat o převzetí Chrudimské nemocnice?

Stran chrudimské nemocnice -pracuji v ní od roku 1993, je součástí mého života,

proto v ní pracuji rád a nesnažím se vymýšlet rozumy jak na to. Politicky aktivní lidé

se nyní snaží bez znalosti věci různě potencovat situaci, viz. petice, proklamace ,t ahy na

Pardubický kraj jako instituci. Tento ústav jsem vedl v době, kdy jsme rozvíjeli samostatnou a.s. , která měla kompletní management, komunikaci mezi vedením a zaměstnanci. Toto se změnilo, vzhledem k nutné hospodářské stabilizaci , sloučením nemocnic do 1 a.s. , naneštěstí  se v posledním roce  nedařilo stabilizovat management této nemocnice. Vzhledem k nekomunikaci padla například role zdravotnických  odborů, jako feedbacku pro management, postupně nám i zestárli  lékaři na interně, kteří profesně garantovali tento obor, a to bez náhrady . Tudíž se nepracovalo  dostatečně s motivací a vzděláváním nové generace, zcela devastující byla doba covid. epidemie, kdy bylo přetížení interních lékařů maximální. Cesty jsou,ale bolestivé, jak... (zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

4. Měla by Chrudim usilovat o zpětné převzetí vodárenské sítě, která je teď pronajatá soukromému provozovateli? Proč?

K tomuto bodu- historie je více než 15 let stará, shrnuto-řešením  se zabýval Ing. Jaroslav Trávníček (ČSSD) . dle jeho názoru kompromisně úspěšně,  z pohledu udržení ceny vodného a stočného  pro akcionáře  chrudimského VAK.

Je pravda, jak jsem v úvodu uvedl , že v roce 2006 došlo k prodeji provozní části Vaku a pronájmu a provozování infrastruktury soukromou společností vlastněnou rakouským

majitelem(VS) . V tu dobu a od té doby vznikl zisk z prodeje a pronájmu v řádech mnoha milionů, které byly akcionářům- tedy obcím vyplaceny. Rakouská firma provedla konsolidaci provozní části firmy, redukci zaměstnanců, investovala do rozvoje firmy,

rozvinula projekční činnosti. Nyní do konce smlouvy na 25 let zbývá 9 let, VAK samotný nemá již ani provozní pracovníky ani techniku k převzetí provozování vodovodů a kanalizací,  rozhodnutí o převzetí  a zpětném výkupu  firmy od VS Chrudim musí vzejít

od akcionářů VAK , tedy obcí, které ve VAKu participují.  Před ukončením smluv považuji převzetí za nesmysl... (zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků)

Spustit audio