Lze zhoubné nádory u žen předvídat?

Konference Comenius Academic Club 2014 Pardubice: přednáší profesor Karel Raška

Co mohou udělat ženy a správná diagnostika lékařů. To byly otázky v tématu Společenský dopad zhoubných nádorů u žen: etiologie, diagnostika, léčba a prevence mezinárodní prestižní konference The Comenius Academic club.

Jestliže vyslovím jméno profesor Karel Raška, lékařská veřejnost při potlesku vstane. Významný virolog, který ve Spojených státech v laboratořích vědeckých pracovišť a univerzit vytvořil mnoho dobrého, sám si nejvíce váží výzkumu, při kterém se mu podařilo izolovat onkogen v jedom viru, který způsobuje nádory prsu. Profesor Karel Raška vybudoval ve Spojených státech tři pracoviště – na třech místech – jedno pracoviště se zabývá onkogenními viry a další dvě pracoviště jsou diagnostická se škálou diagnostických testů. Profesor Karel Raška neustále zdůrazňuje otázku prevence, zvláště pokud matka, ale i další příbuzní, onemocněli nádorovou chorobou. Geny pro nádorové onemocnění existují.

Profesor klinické medicíny Vlado Šimko také přiletěl ze Spojených států, ač má kořeny na Slovensku. Jeho výzkum rakoviny se specializuje na oblast zažívacího ústrojí. Zabývá se dietami jako prevencí, ale i v době onemocnění rakovinou.

O prevenci rakoviny děložního čípku pomocí screeningu ve Velké Británii hovořil profesor Ivan Jelen. Ze statistiky vyplývá, že administrativní omezení preventivního vyšetření je ve Velké Británii přísnější, tedy ženy jsou sledovány méně, na rozdíl od žen v České republice, přesto statistiky onemocnění žen v České republice jsou alarmující, onemocní jich více než ve Velké Británii. Profesor Ivan Jelen vidí chybu v tom, že preventivní prohlídky zanedbáváme! Zkrátka nikam nejdeme.

Profesor Mojmír Petráň z Ústavu lékařské fyziky a chemie, Lékařské fakulty v Plzni už oslavil jednadevadesátiny, ale stále se zahraničními kolegy spolupracuje. S panem profesorem jsme hovořili o jeho nejvýznamnějším vynálezu konfokálního mikroskopu s dvojitým řádkováním, stal se před padesáti lety světovou špičkou. Dodnes je „mikroskop“ používán a profesor Mojmír Petráň ho stále zdokonaluje.

To, že výroční Konference The Comenius Academic club byla uspořádaná ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Pardubice, je dalším významným krokem pardubických akademiků ve vědeckém společenském světě.


Prestižní společnost vědců a umělců The Comenius Academic Club spojuje členy žijící po celém světě, především ve Spojených státech a České republice. Zakládajícími členy byli vědci Češi žijící v USA a čeští vědci a umělci.
Zakladateli a organizátory jsou profesor Karel Raška jr., profesor Vlado Šimko, profesor Petr Vorel český historik a děkan Filozofické fakulty UPCE. Seznam čítá bezmála třicet členů a mezi nimi je i profesor Jiří Málek Z Univerzity Pardubice, člen Rady pro výzkum a vývoj vlády ČR a předseda její Komise pro hodnocení výsledků.

Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená - který je spolufinancován evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.