Muzlov zmizel z mapy. Obec na Svitavsku musela v minulém století ustoupit vodovodu

19. září 2017
Česko – země neznámá

V celé České republice bylo v minulém století vymazáno z map mnoho vesnic. Některé ustoupili těžbě, jiné vodě. Někdejší Muzlov na Svitavsku v Pardubickém kraji připomínají už jen osamocené ovocné stromy, torzo kaple a základy statků. I tato obec musela ustoupit vodě, ačkoliv tam žádnou přehradu nenajdete.

Když se dobře podíváte z vlaku na krajinu kolem Březové nad Svitavou, uvidíte před tunelem údolí, ve kterém není široko daleko žádná zástavba. Je tam totiž zdroj pitné vody pro město Brno a ochranná pásma zabírají kolem 5 500 hektarů půdy. Za jednoho deštivého odpoledne si o zániku Muzlova přijela do Březové nad Svitavou popovídat naše pardubická redaktorka Víta Balcarová s pamětníkem Milošem Cvrkalem.

Ten vzpomíná, kdy se vlastně na Muzlov poprvé podíval. „Bylo to v době, kdy mi bylo kolem 10 let a dostal jsem pod stromeček nové kolo. A moje první jízda s klukama vedla k železničnímu tunelu, kde jsme se dívali na kouřící lokomotivy. A právě cestou jsme narazili na Muzlov,“ popisuje Miloš Cvrkal.

Prvním stavením ve vesnici byla hospoda. Pak se podívali ke kapličce. V okolí zůstala ještě torza opuštěných domů po likvidaci první části Muzlova, který musel ustoupit první větvi chystaného vodovodu. O kapli se kluci později dozvěděli, že je určena k zániku.

Zbořená kaple se dočká obnovy

První domy tedy začaly mizet v době raného mládí pana Cvrkala, ty poslední v 70. letech při stavbě druhé větve vodovodu, kdy vzala za své i kaple svatého Františka Xaverského. Nejvíce domů stálo kolem náhonu, kde byla také továrna, která rovněž musela ustoupit zdroji pitné vody. Všechno se zbouralo ještě před spuštěním vodovodu.

Poslední připomínka statků na Muzlově

Mobiliář z kaple se ale podařilo zachránit. „Sedlák Šindelář z Radiměře nad ránem na voze se senem dojel ke kapli a převezl zachráněné relikvie k panu faráři Ambrozovi, kde jsem tou dobou osobně ministroval,“ vzpomíná Miloš Cvrkal.

Část ztracené vsi Muzlova patří pod správu města Březová nad Svitavou. Jeho starosta Karel Adámek dodává, že vodní zdroj pitné vody pro Brno přinesl jeho městu pouze pracovní příležitosti. Žádné peníze, které Jihomoravský kraj platí Pardubickému kraji za vodu, do pokladny Březové nad Svitavou neplynou. A ještě k tomu ochranná pásma zabírají zmíněných 5 500 hektarů půdy, které by město mohlo jinak využít.

Dobrou zprávou je, že díky dotaci od ministerstva zemědělství, o kterou se starosta Adámek zasadil, se zničená muzlovská kaple dočká rekonstrukce. V plné kráse by ji měli vidět cyklisté na cyklotrase Svitavy - Letovice už v roce 2018.

autor: BAL
Spustit audio