Naučte vaše děti bezpečně se pohybovat v silničním provozu!

9. květen 2014

Jízdní kolo je nejen dopravní prostředek, ale je využíváno také ke sportování a využití volného času. Správně vybavené jízdní kolo a správné chování v provozu je základem jakéhokoliv pohybu dítěte na jízdním kole.

Značky a pravidla silničního provozu si děti natrénují na dopravním hřišti. Buď odpoledne s rodiči, nebo dopoledne s odborným lektorem. To je téma, o kterém si do studia Českého rozhlasu Pardubice přišla v pátek 9. května popovídat Lenka Uskobová z Městské policie Pardubice.

Začínají jezdit na tříkolkách. Potom na svých prvních kolách s postranními kolečky a s asistencí rodičů. Ve školce se učí, jak přecházet silnici, respektovat semafory a poznávat dopravní značky. Školáky policisté učí na dopravních hřištích. Kdy je ale můžeme naše děti vypustit samotné do ulic jako cyklisty?

To upravuje zákon o pozemních komunikacích: Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.

„Ale potřeba k tomu přistupovat individuálně podle schopností dítěte. Někdo to zvládne v devíti letech jiný až ve třinácti letech. Musí se na tom kole umět chovat tak, aby neohrožoval ostatní účastníky silničního provozu a tím potažmo sám sebe,“ vysvětluje Lenka Uskobová.

Čemu dítě na kole učit?

  • volit správnou jízdní stopu
  • udržovat přímý směr jízdy
  • bezpečně brzdit a zastavovat
  • být viditelný
  • vždy používat cyklistickou přilbu

Správně vybavené jízdní kolo a správné chování v provozu je základem jakéhokoliv pohybu dítěte na jízdním kole.

„Rodiče by měli se svým dítětem několikrát absolvovat trasu, po které bude dítě jezdit. Upozornit ho na křižovatku, na místo, kde je potřeba sesednout z kola a přejít pešky,“ zdůrazňuje Uskobová. Při samostatné jízdě by dítě mělo znát dopravní předpisy a bezpečně ovládat kolo.

autor: PRO
Spustit audio