Oldříš, Rychnov, Františky, Čachnov, Ruda - 19.11. 2006

19. listopad 2006
Posvícení

Obec Krouna o které jme vysílali minulý týden má několik místních částí. Jsou natolik zajímavé, že jsem se rozhodl jim věnovat samostatný pořad a proto je teď postupně navštívíme. První z nich je Oldřiš. První písemná zpráva o obci pochází z roku 1392. Průměrná nadmořská výška je 555 nm. V obci pramení potok Žejbro, u Blížkovic se stává levým přítokem Novohradsky. obci se dodnes zachovaly roubené objekty lidové architektury. Zajímavý je nákres z roku 1893, který znázorňuje tzv. stolový nebo svatý kout ve světnici v Oldřiši. Nad stolem visely obrázky svatých, kříž a růženec. Za vesnicí stojí pomník, který připomíná letecké neštěstí, kdy 6.9.1929 zde zahynul kpt. Alfréd Soukup. Rychnov je velmi zajímavý tím že zde byl v 19. století nalezen neolitický klín z černého buližníku. Významnou osobností Rychnova byl řídící učitel obecné školy Josef Chalupník, který zde působil 18 let ( 1905 - 1923 ). Dobře znal mentalitu našeho kraje, proto byl dobrým rádcem spisovatelky Terézy Novákové především při psaní románu Děti čistého živého. Jeho zásluhou se také zachovaly místní pověsti o Jeřábkově lípě, o louce zv. Krkavky a o Hápově skále. Františky - jiný název byl také Paseky a německy Franzendorf. Sommer k roku 1833 uvádí ves jako dominikální se 78 domy a 549 obyvateli. Františky jsou obcí nejvýše položenou na okrese vysokomýtském. Čachnov - obec vznikla na počátku 18. století při železném hamru.. Na počátku našeho století byla v Čachnově zřízena železniční stanice na nově vybudované lokální železniční trati Skuteč - Polička, dále školní budova a pila. Do Čachnova si jezdí od práce odpočinout i známý skvělý herec a noblesní člověk Radovan Lukavský nar. 01.11.1919 Praha. Poslední součástí Krouny je Ruda. Tato osada vznikla snad již v 15. století jako součást těžby železné rudy. Byla to dominikální ves patřící pod rychmburské panství. V roce 1833 měla osada 18 domů a 96 obyvatel, v roce 1843 19 domů, 108 obyvatel, v roce 1880 21 domů a 107 obyvatel. Mnoho zajímavých informacích je také na www.krouna.cz. Neděle 19.11. po 12 hodině.

Spustit audio
autor: Filip Novotný