Památník Ploština je místo, které pláče. Připomíná nacisty vypálenou osadu u Valašských Klobouk

20. listopad 2021

Ploština je zaniklá pasekářská osada obce Drnovice, nedaleko Valašských Klobouk ve Zlínském kraji, kterou 19. dubna 1945 nacisté vypálili a její obyvatele za podporu partyzánů zmasakrovali. Na místě někdejší tragédie vyrostl památník Ploština, který je dnes národní kulturní památkou.

Pasekářské osady, které dříve vznikaly po celém Valašsku, většinou nebyly nijak honosným místem k životu. Široké pastviny spásaly ovce, které dávaly místním horalům obživu. Stejně tomu bylo na Ploštině. Pár chalup rozesetých po stráních, mezi nimi pár shrbených jabloní a hrušní. Bylo to ale místo, kde byl klid a lidé ho proto měli rádi. To se ale na sklonku druhé světové války změnilo.

Německé skupiny SS ze Zlína vyrazily přes Vizovice na Ploštinu, která se teprve probouzela do jarního dne. Partyzáni, kteří se o postupu nacistů dozvěděli, stihli včas utéct do lesa, na protější horu Klášťov, odkud celé nacistické běsnění pozorovali. Pasekáře nechali jejich osudu.

Němci osadu obklíčili, prohledali každý kout, sebrali všechno, co jim přišlo pod ruku. Po krutých výsleších zapálili domy v osadě a vypálili celé místo do základů. Krutou smrt tu našlo 24 lidí. Jen několik dní nato stihl stejně krutý osud Vařákovy paseky.

Dominantou celého místa je dnes monumentální památník, který byl vybudován na malém návrší nad osadou v roce 1975 k 30. výročí osvobození. Památník je vidět zdaleka, tvoří ho pět vysokých hrotů. Někomu může připomínat trnovou korunu, jinému šlehající plameny, dalším ruku s trčícími prsty.

Jeden z místních domků byl zadaptován Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně pro muzejní účely. Stálé expozice přibližovaly historii protifašistického odboje ve zdejším kraji a těžký životní úděl lidí, kteří osídlovali valašské paseky.

Památník Ploština prochází obnovou

Rekonstrukce památníku začala v roce 2017. Původní muzeum na Ploštině šlo k zemi, na jeho místě teď roste budova nová. Uvnitř bude expozice nové Ploštiny a také sál pro pořádání kulturních akcí: řemeslných dílen, jarmarků, společenských akcí, divadel a koncertů. Vše samozřejmě v klidném pietním duchu.

Pod vznikajícím muzeem stojí kaple zasvěcená Bolestné Matce Boží. Postavena byla hned po válce na popud pátera Vladimíra Růčky, který vedl i tryznu za pozůstalé. Stojí na místě stavení, ve kterém byl největší počet obětí. Nad vchodem do kaple je nápis: „Připomeňte vždy dětem svým, že padli jsme za svobodu drahé vlasti“.

Pamětní deska na kapli Panny Marie Bolestné na Ploštině se jmény všech umučených a zabitých lidí

Na dohled od kostela můžete najít hrob, ve kterém ale nikdo neodpočívá. Je věnovaný jediné ženské oběti nacistického řádění Anastazii Zichové, která zemřela přímo na tomto místě.

Naproti kapli vzniká nové podzemní muzeum, na místě, kde stál původní amfiteátr. Uvnitř unikátní stavby bude stálá expozice připomínající ploštinskou tragédii. Lidé tam uvidí panely i s fotografiemi obětí. „Bude to hodně moderní, virtuální technika, historie v moderním pojetí, ovšem citlivě podaná. Slibujeme si od toho, že tím nalákáme i mladé lidi a zvýšíme jejich zájem o tuto problematiku,“ uzavírá průvodkyně Radka Brtišová. Úplné dokončení rekonstrukce areálu na Ploštině je plánováno na březen 2023.

Spustit audio