Posvícení na Varhanním maratonu

17. leden 2014
Miloslav Šimek za varhanami v Řestokách - postavil je stavitel Josef Kobrle

Zvuk zvonu v Rosicích u Chrasti oznámil pravé poledne a Filip Novotný zavedl posluchače na Chrudimsko. Tam se totiž uskutečnil Varhanní maratón. Během hodiny navštívíte 6 kostelů v okolí Chrasti a také uslyšíte stejný počet zajímavých varhanních nástrojů.