Pylové zpravodajství

20. duben 2021 16:00

Dominantní alergeny: bříza, jasan, habr, vrba

V pondělí uplynulého týdne se v ovzduší objevovalo nižší až středně velké množství pylových alergenů, se zhoršením počasí vzdušná koncentrace pylů výrazně poklesla. Po zbytek týdne jsme registrovali jen minimum pylových alergenů, s mírným zvýšením na konci týdne.

Nejhojnějším alergenem byl pyl břízy, ale jeho koncentrace mohla vyvolávat potíže jen u silně alergických osob. Vedle něj se objevoval také pyl jasanu, habru a vrby. Kvetoucí ovocné stromy většinou alergické problémy nevyvolávají.

Pro další období očekáváme zpočátku – v důsledku pokračujícího vlhkého počasí – jen malé množství pylových alergenů v ovzduší. Ve druhé polovině týdne dojde spolu s oteplením a ústupem dešťových srážek k rychlému zvyšování vzdušné koncentrace pylových alergenů.

Nejvýznamnějším aeroalergenem bude pyl břízy, její pylová sezona bude vrcholit. Z dalších pylových alergenů bude stále ještě poměrně hojný pyl jasanu, habru a vrby.

Aktuální informace o stavu pylových alergenů v ovzduší lze nalézt od jara do září také na Internetu na adrese http://www.pylovasluzba.cz

Pylové zpravodajství pro jednotlivé země Evropy je na http://www.polleninfo.org

autor: Ondřej Rybníček, Česká pylová informační služba

Spustit audio