Tis ve Skleném a lípa ve Vendolí

16. duben 2011
Památný 400letý tis ve Skleném

Dnes si prohlédneme tis, který má obvod kmene přes tři metry a také se zastavíme u lípy, jejíž obvod je dokonce dvojnásobný.

SKLENÉ - TIS ČERVENÝ


Jedeme na Vysočinu, do oblasti Žďáru nad Sázavou. Podle názvu se domníváme, že v obci Sklené pracovali skláři. Poprvé je ves Sklené zaznamenána v urbáři z roku 1407. V okolí se těžila železná ruda pro vysokou pec v Polničce. V obci jsme viděli krásné roubené chaloupky, i další lidové stavby.


Tis červený má dnes 338 cm v obvodu. Oproti číslům v literatuře vyrostl. Je nejstarším tisem v Pardubickém kraji, žije asi 400 let. Tis je v české zemi původním stromem, ale mnoho jich tu oproti Anglii neroste. Víte, že dřevo tisu je nejvhodnější na zbraně? Používalo se na luky a šípy. Proto jich bylo mnoho poraženo, dnes je chráněný.


Tis je vývojově odlišná dřevina oproti jiným jehličnanům. Nevětví se v přeslenech, nemá pryskyřici a nemá šišky.


Pozor!!! Čaj z jehličí tisu je výborný jedem. NEPOUŽÍVAT. I DŘEVO TISU JE JEDOVATÉ. I PRO ZVĚŘ. Ve Slatiňanech návštěvník kdysi podal větévku tisu koni převalskému a navždy ho uspal.


VENDOLÍ - LÍPA

Mohutná koruna lípy ve Vendolí


Jedeme ze Svitav na Poličku, asi 4 km za Svitavami odbočíme vlevo do Vendolí. Jedeme a jedeme a lípa nikde. Až na druhém konci obce, směrem k potoku, se majestátně tyčí.


Vendolí je obec velmi dlouhá. Název nám vrtal hlavou. Po dívce Vendulce či ven z údolí? Ale pravděpodobně byl název odvozen od německého výrazu Weidl označující vrbové proutí. A že ho tu bylo, protože Vendolí se vine podél stejnojmenného potoka.

Lípa podle pověsti je stará tisíc let, ale ve skutečnosti má tak 450 let. V obvodu jsme naměřili 750 cm. Pověst o lípě je prý v kopuli kostela. Až se bude opravovat, třeba ji najdeme.


Lípa ve Vendolí je rodový strom. Tenkrát se stavělo ze dřeva, takže původní stavení nenajdeme. Kde všude se lípy sázeli?


Zajímavost: lípy jsou velkolisté a malolisté, i když dnes se těžko rozeznají, samy se kříží. Pro zachování čistého genetického fondu ve výzkumném ústavu v Průhonicích od každého druhu odebírali rouby, které namnožili, pro budoucnost je zásoba originálů!


Lípa ve Vendolí patří mezi stromy památné, ale byla vyhlášena i stromem roku 2006.


Ještě za požární zbrojnicí najdeme jednu čtyřsetletou, nepojedete nadarmo. Vezměte si kola.

Spustit audio
autor: Jana Davidová-Kracíková