Turek, Slaměný i Ras dnes ovládnou Veselý Kopec

27. leden 2018 06:20

Dnes začíná na Hlinecku kolečko masopustních obchůzek. Tradiční průvod navazuje na velmi staré rituály a maškary z Hlinecka také patří na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Kořeny tradice sahají daleko do minulosti. Za pohanských dob měly slavnosti zajistit dostatek úrody a přivítat příchod jara. Hlinecký masopust byl popsaný v polovině 19. století a jeho výjimečnost je v tom, že se vlastně za tu dobu vůbec nezměnil. Existují pevně daná pravidla, počet, druh i pořadí masek v průvodu. První jde vždycky kobyla, poslední ras. Obchůzka končí porážkou a zmrtvýchvstání kobylky, což je odkaz právě na příchod jara.

Masky na Veselém Kopci i v Hamrech

Začíná se v deset hodin na Veselém Kopci. Návštěvníci tam uvidí masky v podání obyvatel obce Studnice. To je jedno z míst, které pomohlo tradici dostat na seznam UNESCO. Hlinecké obchůzky tam jsou zapsané od roku 2010.

Kominíci z Vortové při tradiční masopustní obchůzce (únor 2017)

Ve skanzenu nejdřív průvod požádá o povolení obchůzky, potom se u každé roubenky zastaví a zatančí. Je potřeba počítat s tím, že kdo se k nim dostane příliš blízko, toho nemine symbolické pomazání obličeje, to k tradici také patří.

Kolečko na Veselém Kopci se bude opakovat v deset a ve třináct hodin, o půl osmé ráno také vyrazí maškarní průvod ve Vítanově. Následující sobotu 3. února budou maskám patřit Hamry a Studnice, v neděli čtvrtého února Blatno, ve Vortové budou k vidění 10. února a rozloučení s masopustem je naplánované na 13. února v památkové rezervaci Betlém.