Úterní Noční linka: Řemeslo

14. květen 2019

Přetrvává u vás v rodině nějaký trvalejší vztah k určitému řemeslu? Kráčíte v šlépějích rodičů, prarodičů? Případně máte v rodině následovníka? Domníváte se, že stále platí rčení "zlaté české ručičky", případně "řemeslo má zlaté dno?" Která řemesla mají podle vás v dnešní době zlatá dna?

Řemeslo je určitý druh manuální dovednosti, provozovaný za účelem obživy, resp. vytváření zisku. Pro řemeslné práce je charakteristický vysoký podíl ruční práce, spojený s používáním specializovaných nástrojů a pomůcek. Řemeslné práce se staly základem pro průmyslovou výrobu.

Spustit audio