Vladaři a výbojníci versus krejčíci a ministranti – jelení říje ve folkloru a zvykosloví

7. říjen 2023

Čas jelení říje a s ní i měsíc říjen byl pro naše předky magickým časem. Na tzv. říjištích se shromaždují laně jdoucí za svým králem, vladařem či výbojníkem, který je shání dohromady, chrání je před ostatními a bojuje se stejně silnými vladaři a odhání krejčíky nebo ministranty, jak se říká slabším jelenům.

Naši předkové dění v lese rádi pozorovali, rádi se do něj zapojovali, a poté o tom hojně vyprávěli a zpívali. A tak se jeleni, jejich říje a také stoupenci cechu svatého Huberta neboli myslivci dostali do lidového zvykosloví i písní.

O jelenech, říji, myslivcích i svatém Hubertovi bude autorka pořadu Markéta Ševčíková pátrat na loveckém zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou, kde ji světem lovců, lesa a šlechty provedou Jiří Houdek a Jana Melcrová z Národního zemědělského muzea.

Spustit audio