Zablokované únikové východy. Hasiči budou při kontrolách obchodů nekompromisní

28. březen 2018 10:20

Hasiči Pardubického kraje pravidelně kontrolují velká obchodní centra a domy. V loňském roce hasiči v kraji zkontrolovali 29 obchodních řetězců. U velké většiny objektů hasiči našli závady.

„Osmdesát procent kontrol byly kontroly se zjištěnými závadami. Nejčastější závady byly zarovnané únikové cesty naskladněným zbožím a nefunkční požárně bezpečnostní zařízení,“ upřesnil Miloslav Vašák, vedoucí oddělení stavební prevence HZS Pardubického kraje.

V loňském roce hasiči uložili jednomu obchodnímu řetězci v Pardubicích pokutu 150 tisíc korun za zarovnané únikové cesty (viz galerie).

V letošním roce budou hasiči v Pardubickém kraji opět kontrolovat objekty, ve kterých v loňském roce zjistili závažné nedostatky. V případě závad můžou uložit právnické osobě pokutu až 500 tisíc korun, v případě opakovaných porušení předpisů dokonce dvojnásobek.

Vzhledem k události, která se stala například v ruském Kemerovu, budou hasiči vůči obchodním řetězcům, kde již byly zjištěny nedostatky, nekompromisní.

Generální ředitelství HZS ČR tento měsíc také dopisem vyzvalo desítky obchodních řetězců ke zvýšení požárního zabezpečení.

autor: pta | zdroj: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
Spustit audio