Zaleť sokol, biely vták, ku mojmu milému

21. říjen 2023

Historické řemeslo, lidová tradice, umění, součást lovu a myslivosti i světové kulturní dědictví: to vše je sokolnictví.

Ne nadarmo je zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Sokol je totiž jediný dravý pták, rozšířený na celé planetě. Člověk od pradávna obdivoval sokolovu svobodu a volnost, schopnost létat obrovskou rychlostí střemhlav a zabíjet dotekem. Proto sokoly uctívali už staří Egypťané, u nás se za Velké Moravy sokolům obětovalo a za středověku doznalo sokolnictví takového rozmachu, že šlechta zakládala osady speciálně pro sokoly a sokolníky (Sokolov v severních Čechách nebo Sokoleč u Poděbrad).

O žádných jiných živých tvorech nevzniklo tolik krásných lidových písní jako o sokolech. Za sokoly i tuzemskými mistry sokolníky Mirkou a Luborem Křivkovými se pod hrad Košumberk vydala Markéta Ševčíková.

Spustit audio