Barbaři v pohybu došli až do Litomyšle. Jsou tam na výstavě

Barbaři v pohybu dorazili až do Litomyšle
Barbaři v pohybu dorazili až do Litomyšle

Zajímá vás dávná historie? Bavit by vás to teď mohlo na výstavě v Regionálním muzeu v Litomyšli. Představuje život Germánů v době římské na pomezí Čech a Moravy a jejich kontakty s římským světem.

„Staří Římané označovali za barbary všechny populace, které žily mimo impérium, tedy vně římských hranic. V případě této výstavy se jedná hlavně o germánské kmeny, populace žijící severně od Dunaje včetně našeho území, v tomto kontextu o Markomany a Kvády,“ upřesňuje archeolog Jan Jílek.

Na výstavě uvidíte spoustu malých, drobných, ale velice významných předmětů. „Připravili jsme dokonce lupy, aby na některé předměty bylo lépe vidět. Máme doložené kontakty mezi jednotlivými kulturami,“ doplňuje archeoložka Jana Němcová.

Germáni živě

V expozici podle Jílka najdete domácí barbarské předměty, ale taky věci cizokrajného původu, třeba z území dnešního Polska. „Poskytuje pohled na ukázky germánského šperkařství. Bude k vidění i hrnčířská práce jako keramické nádoby, ale třeba také drahé kovy a příklady římského uměleckého řemesla.“

Na 11. května připravují v muzeu celodenní doprovodný program. „Bude možné vidět Germány naživo. Zjistíte, jak hráli hry, trávili svůj den. Možná bude i venkovní germánské ležení. Vyhlásíme výsledky soutěže pro děti. Každé z nich nám může zanechat obrázek s tématem doby římské,“ láká Němcová. Děti si taky po celou dobu výstavy můžou obléci dobové oděvy, učesat se podobně jako germánští obyvatelé anebo si umlít obilí na ručním mlýnku.

Barbaři v pohybu dorazili až do Litomyšle

Jak říkají autoři výstavy, tento projekt po dlouhé době prezentuje tématiku doby římské. „Shrnuje práci archeologů z různých institucí. Bádání v této oblasti se poslední dobou velmi rychle vyvíjí. Zajímavé je třeba to, že Germáni sbírali nefunkční předměty po Římanech a přetavovali je v něco jiného. Jednoduše tak získávali slitiny, ze kterých pak vyráběli vlastní předměty.“

Jevíčské stopy

Výstava podle Němcové vychází z akce Barbaři v pohybu, Jevíčko a Malá Haná v době římské.

Římané měli tábor u Jevíčka

03722341.jpeg

Letos v srpnu byli archeologové z Regionálního muzea v Litomyšli povoláni k rutinnímu dozorování při stavbě rodinných domů do Jevíčka. Po odhrnutí hlíny objevili příkop, i když se z počátku zdálo, že nepůjde o nic mimořádného, stáli před velkým objevem. Také o tom v Dobrém ránu mluvila archeoložka Jana Němcová.

„Díl původní výstavy jsme nechali, protože Malá Haná částečně spadá ještě do našeho regionu. Doplnili jsme ji o další věci, třeba o nálezy z dalších míst jako Biskupice, Chornice, Staré Město, Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Slepotice. Našli jsme i zahloubený sídlištní objekt, ve kterém byl pravděpodobně uložený pes. Rekonstrukci situace máme taky na výstavě k vidění,“ říká Němcová.

Velkou roli na výstavě hrají nálezy z archeologických výzkumů v Jevíčku. Tam se archeologové zaměřili na germánské žárové pohřebiště. „V roce 2016 se nám podařilo zachytit část příkopu římského pochodového tábora. Výzkum pořád ještě pokračuje. V prostoru se množí zástavba rodinných domů. Snažíme se tam ještě udělat nějaký záchranný archeologický výzkum. Vypadá to, že tábor zasahoval spíš do prostor současného města, takže větší část už dnes bude zničená.“