Být elegantní znamená také zbavit se závisti, zloby a fňukání

12. říjen 2016

Hrubé chování, vulgární vyjadřování, neochota poradit či pomoci. S takovým přístupem se potýká řada z nás téměř každý den. A právě i proti těmto nešvarům současné společnosti bojuje stále víc lidí elegancí, zušlechťováním svého chování i přístupu ke světu a k sobě samým.

Elegance totiž není jen o oblékání a elegantním chování, vlastně ani není totéž co dodržování etikety, i když etiketa může být inspirací. Je to spíš jakýsi celý styl života. „Podle mě je elegance určitý životní postoj, kterým si nastavíme laťku pro sebe a své chování, tím dáváme svému okolí najevo svou určitou hodnotu,“ říká Eva Suchomelová, propagátorka elegance a jedna z lektorek kurzů Elegantního Česka.

To je projekt, který se právě snaží o návrat elegance do naší společnosti. Podle ní elegantní chování je důležité i proto, že tím vyjadřujeme úctu k lidem kolem sebe. „Pozor ale! Nezaměňovat to s patolízalstvím, protože elegantní chování zahrnuje i elegantní postoj k sobě samému,“ doplňuje Suchomelová.

Proti vulgaritám slušností

Je ale naše společnost na elegantní chování vůbec připravena? Vždyť se například denně mnozí z nás setkávají s jejím opakem – hrubostmi a vulgárním vyjadřováním. A nemusíme ani chodit daleko, stačí si třeba jen nastoupit do trolejbusu, řídit auto ve městě, zapnout si televizi.

„S neelegantním a hrubým chováním se opravdu můžeme potkat na každém kroku, to ale neznamená, že musíme okamžitě sestoupit na podobnou úroveň,“ říká Eva Suchomelová a vysvětluje: „Mám naopak takovou zkušenost, že dokud je člověk zdvořilý a slušný, i když ta odezva není adekvátní, uchová si svou úroveň elegance, nenechá se vyprovokovat, tak problém necítí on, ale ten druhý, který elegantním není.“

Elegantní Česko

Elegance ale není jen o tom, jak působíme na své okolí, ale především, jací opravdu jsme. I proto je důležité na sobě pracovat. „Pokud člověk zušlechťuje své chování a projevy do podoby elegance, měl by vycházet ze sebe sama, být autentický,“ potvrzuje Eva Suchomelová.

A dál vysvětluje: „I proto by se měl oprostit od negativních emocí, závisti, pomlouvání, ale třeba i stížností nebo takového toho věčného fňukání, například já mám těžký život, okolnosti mi nepřejí, nikdo mě nemá rád.“ Takový přístup z nás totiž dělá oběti a oběť se s elegancí slučuje jen velmi těžko.

autor: RUS
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

Karel Klostermann Ze světa lesních samot

Ze světa lesních samot

Koupit

Román klasika české literatury zobrazuje dramatické změny poměrů na česko-bavorském pomezí v posledním čtvrtletí 19. století, kdy ustálený životní řád "světa lesních samot" narušila živelná katastrofa.