Česko čeká generální úklid. Tisíce dobrovolníků vyrazí sbírat odpadky

6. duben 2018 09:10

Největší dobrovolnická akce v České republice s názvem Ukliďme svět, ukliďme Česko zítra startuje. Jejím hlavním cílem je zbavit přírodu černých skládek. Jenom loni se do úklidů zapojilo skoro 100 tisíc dobrovolníků.

Letos připadl hlavní úklidový den na sobotu 7. dubna. Zatím se zaregistrovalo okolo 2,5 tisíc různých institucí z celé země. Výjimkou nejsou ani organizace v Pardubickém kraji.

Nejčastěji se zapojují svazy ochránců přírody. Ale postupně se na ně nabalují další a další organizace, a to obvykle samotné obce, školy, sbory dobrovolných hasičů, různá zájmová a sportovní sdružení, církve a začínají se objevovat i soukromé firmy.

Lidé se sejdou na určeném místě a rozdělí si revíry. Nejčastěji to jsou okolí řek, parky, lesy, ale i veřejná prostranství. Spolupracují i s technickými službami svých měst, které jim pomůžou sesbíraný odpad následně zlikvidovat.

Choceň, Žamberk, Lanškroun

V Pardubicích úklid organizují jednotlivé městské obvody. Ze školských zařízení tam je to třeba Mateřská škola Dubina, která zároveň vyzývá rodiče dětí, aby přispěli tím, že do školy přinesou pytle na odpad a opatří dětem rukavice.

Do akce Ukliďme Česko se v roce 2017 zapojilo skoro 100 tisíc dobrovolníků

V Litomyšli si vzal úklid na starost mimo jiné spolek Generace 89. Do zapojení vyzývá úplně všechny a nabízím jim možnost vyzvednout si pytle a rukavice v tamním Informačním centru a po úklidu je kontaktovat, kde sesbíraný odpad nechali a spolek zajistí odvoz.

Sbírají hasiči, církev i školy

V Žamberku je hlavním organizátorem úklidu husitská církev. Ochránci přírody svolávají dobrovolníky třeba v Chocni, kde se k nim už oficiálně připojili skauti, vodáci i orientační běžci.

Nelehký úkol budou mít žáci deváté třídy ze Základní školy v Lanškrouně, chtějí uklidit okolí všech šesti tamních rybníků.

Za zmínku stojí i školy v menších obcích. V Dolní Čermné se zapojí všichni žáci i pracovníci Základní školy Vincence Junka.

Hlavním měsícem úklidů je duben a právě tato sobota, ale školy se většinou zapojí už dnes při vyučování. Například v Chrudimi úklid vyvrcholí akcí Otvírání studánek 22. dubna, ale dobrovolníci tam čistí krajinu už teď.

Spustit audio