Cévní mozková příhoda zamyká ústa. Klíčem je správná terapie

19. srpen 2015

Naše společnost stárne. A s vyšším věkem přichází nejrůznější zdravotní rizika. V České republice postihne až čtyřicet tisíc lidí ročně cévní mozková příhoda, která často způsobí i ztrátu řeči. Jak se takový stav napravuje? O tom mluvila v rozhlasové Radioporadně klinická logopedka Renata Coufalová.

Ztráta řeči je šok

Cévní mozková příhoda mnohým doslova zamkla ústa. „Je to získaná porucha řeči. Dá se s tím něco dělat, ale je to běh na dlouhou trať," říká Renata Coufalová.

Mozková mrtvice vzniká tím, že se mozková tepna ucpe krevní sraženinou. Příhoda přichází nečekaně a projevuje se hlavně slabostí až ochrnutím, poruchou řeči a vidění.

„Když se pak pacient probudí a začne se dívat kolem sebe, najednou zjistí, že nemůže lékaři sdělit, co má na srdci. Najednou to prostě nejde," popisuje obvyklou situaci Renata Coufalová. Postižený třeba vydává jenom neartikulované zvuky. Právě mozek řídí naše řečové centrum. „Také může dojít k poškození hlavových nervů, které zároveň zásobují svaly důležité pro pohyb mluvidel," říká Renata Coufalová. Ochrnuté svaly znemožňují vyslovení některých hlásek, nejčastěji p, b, n.

Krok za krokem zpátky ke slovům

Prvním krokem klinického logopeda při nápravě řeči po mrtvici je zjistit, o jaký druh poruchy se jedná. Může to být afázie, což je porucha produkce a porozumění řeči. Někdy se v tomto případě objevuje i problém se psaním a čtením.

„V tomto případě se hlavně pracuje na tom, aby člověk porozuměl, co po něm chceme," vysvětluje Renata Coufalová. Při komunikaci se neomezuje na slovní projev. Pomáhá pacientovi porozumět i pomocí gest, mimiky. Snaží se ho pohybově navést, aby pochopil, co se po něm chce.

Další kategorie pacientů je postižena dysartrií. „Člověk chápe význam slov a obsah vašeho sdělení, ale jeho artikulace a možnost vyjádřit se je horší," uvádí Renata Coufalová. Tady postižený okamžitě chápe, co se po něm chce. Ale bohužel nedokáže odpovědět. Terapie je poměrně složitá, logoped se snaží o usnadnění výslovnosti například díky relaxačnímu cvičení a využitím speciálních pomůcek.

„V obou případech záleží na tom, jak velká část mozku byla postižena. Někde to dokážeme upravit do původního stavu, jinde jen částečně," říká Renata Coufalová.

Pomáhejte doma

Pokud máte někoho takto nemocného doma, můžete mu pomoct i vy. Cvičení se dělají denně a v krátkých intervalech. Tomu, kdo má problém s porozuměním významu slov, je potřeba dávat jednoduché pokyny. Někdy se osvědčí psané vzkazy nebo přikládání obrázků ke slovům. „Je to opravdu běh na dlouhou trať, buďte trpěliví," nabádá Renata Coufalová. Někteří pacienti potřebují odbornou péči na rok, jiná na několik let.

Koktavost a ráčkování

S klinickou logopedkou Renatou Coufalovou jsme v Radioporadně probrali i další řečové vady. Poslechněte si, co pomáhá při koktavosti nebo jak se zbavit ráčkování.

autor: PRO
Spustit audio