Chrudim zkoumala obsah popelnic. Málo se třídí kovy, textil a elektronika

28. květen 2018 10:05

Chrudimská radnice zkoumala obsah popelnic kvůli plánované stavbě nového sběrného dvora. Chtěla zjistit například, co lidé vyhazují a jaký je v odpadech rozdíl mezi sídlišti a rodinnými domy. Průzkum ukázal, že obyvatelé ještě málo třídí kov, textil a elektroniku.

Analýza, kterou technické služby provedly loni, měla mimo jiné ukázat i to, jaké mají odpady chemické a fyzikální vlastnosti, kolik obsahují spalného tepla, vlhkosti, chloru nebo popelovin.

„První dobrou zprávou je, že ve směsném komunálním odpadu se během rozborů vyskytovaly pouze běžné druhy odpadů. Jenom výjimečně se našly nebezpečné odpady, především typu inzulínových per a léků nebo elektrozařízení,“ řekl místostarosta Jan Čechlovský (ODS).

Město plánuje postavit nový separační dvůr s překladištěm, protože se zpřísňuje legislativa. Odpad se má podle nových nařízení více třídit. Rodinnou zástavbu v testu reprezentovala Vaňkova ulice s více než dvěma stovkami trvale hlášených obyvatel a sídlištní zástavbu zase části ulic Palackého, Havlíčkova, Škroupova a Bohuslava Martinů, kde trvale bydlí téměř tisícovka lidí.

Papír a sklo lidem v Chrudimi jdou

„Druhou dobrou zprávou je potom potvrzení faktu, že účinnost separace je na velmi dobré úrovni u papíru, skla a nebezpečných odpadů. Za dobrou zprávu lze označit i úroveň separace plastů,“ řekl Čechlovský.

Přelouč rozdává tašky na třídění odpadu - mizí bleskově

Sezemice - odpad.jpg

Úředníci v Přelouči rozdávají zdarma lidem tašky na třídění odpadků, aby se jim doma líp separovalo. Podle města je to další způsob jak snížit množství komunálního smetí, které končí na skládkách.

Víc by ale lidé mohli podle radnice třídit textil a velkou rezervu mají v třídění kovů, bioodpadu a drobných elektrozařízení. Město má podle starosty Petra Řezníčka (SKN-ED) ještě co zlepšovat.

„Provedené rozbory jsou pro nás velmi cenné, protože nám potvrdily oblasti, v nichž by bylo dobré zvýšit separaci. Na problematiku bioodpadů jsme již reagovali projektem kompostérů, ale separace textilu, kovů a elektrozařízení je pro nás určitě výzvou,“ řekl starosta.

zdroj: ČTK
Spustit audio