Díl 86: Pardubice za války roku 1866

30. červen 2014

Podívejme se, kterak Pardubice zasáhla blesková prusko-rakouská válka v roce 1866.

Prusko-rakouská válka roku 1866 zasáhla i Pardubice. Po vítězství v bitvě u Hradce Králové vtrhla do města pruská armáda i s králem Vilémem I. Více než deset tisíc mužů začalo drancovat a plenit město. Říká se také, že vojáci sem zavlekli epidemii cholery. Škody po pruské armádě byly vyčísleny na 266 tisíc zlatých. Více si o válečných událostech roku 1866 povíme v dalším díle Pardubických ohlédnutí. Na slyšenou se těší historik Jan Tetřev, herečka Dagmar Novotná, režisér Tomáš Klement a průvodce pořadem Vladimír Čech.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...