Dopravní fakulta pardubické univerzity má nového děkana. Ještě mu nebylo čtyřicet

3. leden 2017
Děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice Libor Švadlenka

Čtyři roky by měl vést Dopravní fakultu Jana Pernera Univerzity Pardubice Libor Švadlenka. V tajné volbě ho zvolil akademický senát fakulty, a to hned v prvním kole. Svým věkem tak trochu popírá tradiční představu o věku děkana.

„I ve 38 letech mám za sebou nějaké zkušenosti. Tři roky jsem řídil katedru dopravního managementu, marketingu a logistiky. Stává se trendem, že děkani jsou i mladších ročníků. Dnes to není žádná zvláštnost. Doba je takzvaně turbulentní a musíte reagovat na výzvy v okolí,“ říká Švadlenka.

Činností, které děkan vykonává, podle něj není málo: „Bývá to náročné na čas, je tam velká míra zodpovědnosti. Nejde o jednoduchou úlohu. Snažíme se získávat studenty, peníze, zvyšovat prestiž, rozvíjet zahraniční vztahy a podobně.“

Fakulta jako střecha domečku

O post děkana se ucházeli tři kandidáti. Švadlenka prorazil s touto vizí: „Zjednodušeně jsem ji představoval jakýmsi domečkem, kde střechou je dopravní fakulta jako renomované pracoviště dopravního výzkumu a vzdělávání. Abychom se k němu dopracovali, všechno stojí na kvalifikovaných a motivovaných akademických pracovnících, kteří realizují těsné vztahy s praxí a rozšiřují spolupráci s našimi tuzemskými a zahraničními partnery. S tím souvisí kvalitní pedagogická, vědecko-výzkumná a projektová činnost, což se pak odráží v kvalitní publikační činnosti. Pak jsme dobře hodnocení jako vzdělávací a výzkumné pracoviště.“

Na dopravní fakultě aktuálně studuje asi 1 600 lidí. „Nabízíme bakalářské, navazující magisterské i doktorské studium. Poskytujeme komplexní vzdělávání v oblasti dopravy. Nabízíme třeba i čistě technické obory, kde se studenti mohou zabývat dopravními prostředky se zaměřením na silniční, případně kolejová vozidla. Je to celé spektrum oborů z technické i technologické oblasti. Uplatnění našich studentů je velké. Zaměstnatelnost absolventů skoro stoprocentní.“

Své možnosti Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice představí během dne otevřených dveří, který chystá na 1. února.