Horský vodník je nejvzácnější, říká kastelán zámku Choltice

17. květen 2017
Choltice, průhled na zámek

Když se řekne Choltice, každý si asi okamžitě vybaví tamní barokní zámek z konce 17. století. K návštěvě expozic, ale i zámecké obory a chystaných akcí nás ve vysílání českého rozhlasu Pardubice pozval jeho kastelán Lukáš Rychtecký.

Největším lákadlem choltického zámku je unikátní kaple Svatého Romedia. „Žádná jiná kaple, nebo kostel na našem území nejsou zasvěceny tomuto světci,“ vysvětluje Lukáš Rychtecký. Kuriozitou je i výzdoba osmi „hlavními“ kacíři s hanlivými emblémy.

Dva prohlídkové okruhy

Jeden z prohlídkových okruhů nabízí kromě kaple také pohled na druhou nejstarší barokní lékárnu u nás, zaujme určitě také salla terrena, knihovna s čítárnou, jídelna, nebo obřadní sál. Druhý okruh s expozicí vodníků a černého divadla bude lákadlem především pro rodiny s dětmi. „Málokdo ví, že probíhalo například sčítání vodníků v Čechách. To jsou informace, které se u nás děti dozví. A také to, že u nás je nejvzácnější horský vodník,“ láká na veselou prohlídku Lukáš Rychtecký. Zajímavostí výstavy černého divadla je zase to, že jedna místnost se projde za světla, ale zbytek expozice se už prochází po tmě.

70 hektarů, tři rybníky a nejkošatější strom

V okolí zámku Choltice se na 70 hektarech rozkládá zámecká obora s kaskádou tří rybníků. Nedaleko zámku je fotogenický vodník Zrcadlo. Další rybník, zvaný Červený, zase sloužil Thunům jako koupaliště. Při nedávné revitalizace se odkrylo dno, které bylo vydlážděné kameny a viditelné byly i zbytky zábradlí. V parku pak můžou návštěvníci obdivovat prastaré duby, hodně druhů platanů, a nedaleko zámku obrovský platan javorolistý, pod kterým se často konají svatby. „Při měření obvodu koruny jsme zjistili, že je to nejkošatější strom, koruna má 45 metrů,“ říká Lukáš Rychtecký.

Pata kmene jinanu dvoulaločného - Choltice

Parku se teď dostává zvláštní péče. Už vloni započala obnova parku podle plánu péče, který striktně dodržuje, jak má park vypadat. To v Cholticích vyvolalo ostré debaty. „Neděláme nic z vlastního rozmyslu, odstraňujeme dřeviny, které v parku nemají co dělat. Většinou jde o nálety, nebo o nebezpečné stromy. Navíc za každý kus, který pokácíme, se nový vysadí,“ ujišťuje kastelán Rychtecký.

Bohatá nabídka akcí

Letošní sezóna na choltickém zámku nabídne mnoho zajímavých akcí. Nejbližší bude 3. června Dětský den v zámeckém parku a oboře plný soutěží, na kterých se podílí různé spolky z Choltic a okolí.

„Léto jsme věnovali dětem a je to takové tajemné, jmenuje se to Letní prázdninové akce s hejkalem Stydlínem,“ říká Lukáš Rychtecký. Akce zahrnuje olympiádu netradičních a historických disciplín, Den se zvířátky a oživlý zámek: „Sami lidi se do toho historického příběhu můžou zapojit a vyzkouší si kostýmy a třeba si něco při prohlídce můžou zahrát,“ láká Lukáš Rychtecký.