Invazní druhy živočichů a rostlin se nekontrolovaně šíří i na Svitavsku

6. duben 2024 07:10

Invazní, tedy nepůvodní, druhy rostlin a živočichů představují vážnou hrozbu pro biologickou rozmanitost. Na Svitavsku se některé z nich v posledních letech nekontrolovaně šíří a ochránci přírody už bijí na poplach, protože agresivně vytlačují původní druhy. Redaktorce Věře Pavlasové to potvrdil biolog a muzejník Jakub Vrána.

„Aktuálně je tu velké rozšíření obou nejběžnějších invazních druhů ryb – karase stříbřitého a střevličky východní, ze savců je to třeba psík mývalovitý, ten je typický hlavně pro jih Svitavska. Už více let se nám tady čím dál tím víc objevuje husice nilská. To je jediný pták, který byl uznán Evropskou unií v jejím seznamu nepůvodních invazních druhů.“

Nepůvodní opeřenec hnízdí zatím jen u Jevíčka, ale ornitologové očekávají, že se objeví i na jiných místech Svitavska. Biolog Vrána upozornil, že stejně jako tento druh i jiné invazní způsobují v přírodě značné problémy.

„Nejtypičtějším problémem je tlak a velká konkurence s původními druhy, které využívají stejné prostředí, živí se stejným způsobem. Invazní druhy, když chtějí být úspěšné, jsou většinou o něco rychlejší v rozmnožování, nemají tady žádné predátory.“

Křídlatka japonská

V případě rostlin konkuruje domácím druhům například křídlatka japonská. „Zarůstají velké oblasti, kde se původní druhy neuchytí. Pak je tu známý plzák španělský, tam jsou problémy i pro zahrádkáře, je tam ten ekonomický aspekt, který také nastává.“

Problémy s nepůvodními živočichy i rostlinami se snaží ochránci přírody řešit už několik let. Některá opatření zabírají, jiná úspěšná nejsou. „S čím se relativně povedlo hnout, je ondatra pižmová, byť to nebylo až tak ochranářsky řešené. Částečně tam byly odstřely a boření jejich nor,“ řekl Vrána.

Není na boj pozdě?

Podle biologa se Svitavsko ve srovnání s jinými regiony nevymyká: „Neřekl bych, že tu máme větší problémy než v jiných regionech. Ten problém je velký v celé Evropě, můžeme to vztáhnout i na střední Evropu, nemůžeme se uklidňovat tím, že nejsme výrazně horší než jinde. Ten problém je opravdu plošný.“

Trnovník akát

Ochranářům se díky osvětě daří některé nepůvodní druhy trochu zpomalovat. „Příkladem může být postupné odcházení od trnovníku akátu, kde to snad bude mít i trochu lepší vliv. Z hlediska zvířat jsou myslivci trochu opatrnější ve vysazování například jelena siky, což je dobře. Otázka v mnoha případech je, jestli už není pozdě,“ přemýšlí Vrána.

Na to, že invazní druhy jsou vážným problémem, upozorňují svitavští ochránci přírody už děti při přednáškách na základních školách.

Spustit audio

Související