Kostel na Chlumku v Luži vznikl kvůli vzácnému zázračnému obrazu Panny Marie Pasovské

Interier barokního kostela na Chlumku
Audio svět na jednom místě Audio svět na jednom místě Interier barokního kostela na Chlumku

Kdyby nebylo svatebního daru, který hraběnka Eva  Marie Maxmiliána ze Žďáru dostala při svatbě s Vilémem Slavatou, pravděpodobně by v Pardubickém kraji dnes nestál barokní skvost - kostel Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži. Vzácná kopie zázračného obrazu Panny Marie Pasovské totiž budila takový zájem lidí, že se hraběnka rozhodla pro něj vytvořit vhodné místo.

 

 

 

A to nejen proto, aby ho mohlo vidět co nejvíc lidí, ale aby tím i upevnila katolickou víru v kraji. A byl to právě břidlicový vrch Chlumek, kde byla v roce 1690 zahájena stavba původního kostela.

Ke kostelu v Luži vede několik schodů. Když k němu vystoupáte, naskytne se vám krásný výhled do okolní krajiny. Uvidíte Polabskou nížinu, část Svitavské pahorkatiny a dohlédnout je možné až k Vysokému Mýtu. A po vstupu do kostela budete ohromeni barokní krásou vnitřku lodi.

Obraz, který Eva Marie Maxmiliána dostala od svého bratra Františka Jiřího Eusebia, dnes můžete vidět umístěný přímo na oltáři. Jde o velmi zdařilou kopii Panny Marie Pasovské od Lucase Cranacha staršího.

V roce 2012 byla městu Luži přiznána dotace na obnovu kostela, a tak byl ze strany přistavěn výtah, určený zejména pro pacienty místního rehabilitačního ústavu - Hamzovy léčebny. Pro vozíčkáře byl totiž problém kostel navštívit kvůli schodům, které ke svatostánku vedou.

A protože je kostel Panny Marie Pomocné poutním kostelem, poutě se tam dodnes konají. A zajímavé je, jak je místní lidé mají od nepaměti pojmenované. V květnu je to pouť Třešňová, v srpnu Okurková a v září Švestková. A proč tomu tak je?

Na poutě vždy chodili lidé z širokého a dalekého okolí a pochopitelně s sebou vodili i děti. Prodával se tam perník a další dobroty a děti se často ptaly rodičů: „Kdy už půjdeme do Luže na pouť?“ A protože děti neznají měsíce, začalo se říkat: „Až budou červenat třešně, tak půjdeme na Chlumek na pouť.“