Lázně Bohdaneč mají jediné lázně v Pardubickém kraji

22. květen 2016

Městečko nedaleko Pardubic se dříve jmenovalo pouze Bohdaneč a proslulo především rybníkářstvím. Soustava tamních rybníků byla ve své době největším vodním dílem, je dokonce starší než třeboňské rybníky. Rašelina z tamních mokřadů pak přidala do názvu obce také slovo lázně.

Křižovatka obchodních cest uprostřed hlubokých lesů a močálů, tak zřejmě vypadal úplný počátek vzniku osady, která dostala název nejspíše podle jednoho z majitelů - Bohdaneč. Někdy ve 12. století tam prý stával dřevěný kostelík. První písemná zmínka o Bohdanči ale pochází až ze 14. století. Tehdy osada náležela k hradu Blatníku, který stával jihozápadně od Bohdanče.

Největší rozkvět ale pro Bohdaneč znamenalo období, kdy byl součástí pardubického panství a ve vlastnictví rodu Pernštejnů. Zvláště Viléma z Pernštejna na přelomu 15. a 16. století, který přeměnil tamní bažiny v zemědělský kraj a nechal postavit velkolepé vodní dílo Opatovický kanál s 322 rybníky. Bohdaneč zbavil roboty a poddanství a proměnil v renesanční městečko. Tuto dobu rozkvětu pamatují ještě dva domy na náměstí. Jedním z nich je radnice s mohutným podloubím, kterou vystavěli v roce 1530 z původně tří měšťanských domů.

Lázně a architekt Gočár

Historie lázeňství v Lázních Bohdanči začíná rokem 1897, kdy zahájil jeden z místních občanů Jan Veselý první lázeňskou sezónu tehdy ještě v budově bývalého pivovaru. Toho napadlo použít k léčbě slatinu, kterou v té době bohdanečští používali pouze ke krmení dobytka.

Čtěte také

Z původní budovy lázní dnes zbyl jen komín, na kterém každoročně hnízdí čápi. Zájem o léčbu v Bohdanči byl totiž veliký a bylo třeba stavět další a další budovy.

Gočárův pavilon v Léčebných lázních v Lázních Bohdanči

Tou nejslavnější je tzv. Gočárův pavilon, který v roce 1913 vystavěl slavný architekt a rodák z nedalekého Semína Josef Gočár. Jde o jednu z nejvýznamnějších kubistických staveb u nás. Gočárovu stopu najdete v Lázních Bohdanči ještě třeba v podobě vodojemu nebo vily, které také navrhoval. To všechno a mnoho dalšího, co je zajímavé v Lázních Bohdanči, poznáte na naučné stezce „Gočárův okruh“.

Lesy a rybníky

Pokud dáváte přednost přírodě, té si v okolí Lázní Bohdanče užijete dostatek. Lesy tu už sice nejsou tak hluboké jako v dávných dobách, ale je jich stále dost, stejně jako krásné krajiny v širokém a dalekém okolí.

Neodmyslitelnou součástí jsou rybníky. Bohdanečský rybník a příroda kolem něj je navíc národní přírodní rezervací. Na rozloze 250 hektarů hnízdí velké množství vzácných ptáků, včetně chráněného chřástala kropenatého.

Nová pozorovatelna u Bohdanečského rybníka

Příroda byla k Lázním Bohdaneč opravdu štědrá. Přístupná je pěšky i na kole, v okolí je spousta cyklotras nebo cyklostezek. Vypravit se dá také po vodě, a to nejen po hladině Bohdanečského rybníku, který se navíc stává v zimě velmi oblíbeným obrovských 150 hektarovým přírodním kluzištěm, ale také na loďce Opatovickým kanálem. Ten je splavný a vodáky velmi oblíbený.

autor: RUS
Spustit audio