Léčba obezity aneb jezte!

Mnohdy prý není vidět, že jme obézní či máme nadváhu. Kdo je obézní? Jaké potraviny, jaké množství máme jíst. Pro práci s klientem MUDr. Zuzana Kala Grofová používá mentální mapu. Tvoří ji pro každého jedince.

Dosud se preferuje jednotná výživa k určité indikaci, MUDr. Kala Grofová svými výzkumy potvrdila nutnost vycházet z individuality pacienta. Pacient nesmí pociťovat hlad. MUDr. Z. Kala Grofová učí správně jíst s tolerancí potravin. Jsme všežravci.

Pokud tloustneme, nemusí být správné složení střevní flory. I ta reaguje na průmyslové potraviny. Léčba obezity neznamená jen omezení v jídle.

Pořad vznikl za podpory projektu „Podpora odborného vzdělávání a rozvoje vědeckovýzkumného týmu Centra materiálového výzkumu Pardubice“.
Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.