Matiční jezero v Pardubicích čeká odbahnění

28. prosinec 2007
Rybník

Magistrát ale zatím čeká na státní dotaci. Náklady na vyčištění vodní plochy dosáhnou částky čtyřicet milionů. Vedoucí odboru životního prostředí radnice Miroslav Míča dodal, že jezero vzniklo před sto lety oddělením slepého ramene Chrudimky a desítky let ho nikdo nečistil.

"Docházelo k usazování zbytků rostlin, větví a podobného materiálu na dně, takže se celkově snižovala mocnost vody a docházelo tam k anaerobním procesům, to znamená zahnívání vody. Toto se zejména projevilo v zimních měsících, kdy celá hladina zamrzla a nedocházelo k výměně vzduchu nebo i výměně vody z Chrudimky, protože vtokové a výtokové objekty byly zanaseny, z těchto důvodů docházelo před lety i k úhynu ryb."