Nalaďte si Vánoce a vyhrajte

Je tady naše vánoční soutěž se spoustou pěkných cen.

Chcete získat báječné ceny? Není nic jednoduššího, než poslouchat Český rozhlas Pardubice a zavolat.

Kdykoliv se z vysílání ozve soutěžní signál, volejte naše studio 726 46 48 48.

Pokud se dovoláte, dostanete dárek – třeba  knihu Zálety Aleny Zárybnické nebo kuchařku Vaříme s Habadějem.

A to není všechno! Automaticky získáte i postup do velkého  slosování o digitální rádio, luxusní kožené peněženky, společenské hry od Albi  a další ceny.

Startujeme už v pondělí 10. prosince! 

Digitální rádio

Pravidla soutěže Nalaďte si Vánoce 2018

Toto je jediný dokument, jehož smyslem a cílem je stanovení úplných a podrobných pravidel soutěže Českého rozhlasu Pardubice s názvem „Nalaďte si Vánoce“. Tato pravidla mohou být měněna a upravována pouze a jedině s výslovným souhlasem provozovatele soutěže, kterým je Český rozhlas Pardubice.

Pravidla soutěže:

 1. Provozovatelem soutěže je Český rozhlas Pardubice sídlem Sv. Anežky České 29, Pardubice 530 02 (dále jen "provozovatel").
 2. Ceny věnoval provozovatel.
 3. Soutěž probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice na území Pardubického kraje od 10. 12. 2018 do 26. 12. 2018.
 4. Soutěžícím může být pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky.
 5. Během celé "soutěžní“ doby bude stanice ve svém vysílání pouštět výherní "zvuk rolniček“ s větou "Nalaďte si vánoce! Český rozhlas Pardubice rozdává dárky". Jakmile tento zvuk posluchači uslyší, zavolají do vysílání na telefonní číslo 726 46 48 48. Ukázkový zvuk, který je použit v samotné anonci na soutěž, není považován za soutěžní signál. V každém soutěžním dni může být odvysílán různý počet těchto znělek a může se tedy i zúčastnit různý počet soutěžících. V jednom dni tak může být odvysílán soutěžní zvuk vícekrát anebo také vůbec. Pro vysílání těchto zvuků nebude určen ani žádný pravidelný čas. Budou se vysílat nahodile. Jakmile se posluchač dovolá, automaticky postupuje do losování o 9 hlavních cen a dostává malý dárek (př.: poukázku na vánoční stromek, reklamní předměty s logem ČRo PCE, knihu a další ceny). Jeden soutěžící se může této soutěže zúčastnit a vyhrát pouze jednou.
 6. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí s tím, že v případě výhry si tyto ceny vyzvedne u provozovatele osobně dle dohody, nejpozději do 10 dnů od ukončení soutěže tj. do 5. ledna 2019 včetně. Pokud si soutěžící tyto ceny nevyzvedne do stanovených 10 dnů, cena propadá ve prospěch provozovatele a soutěžící nemá další nárok na případnou finanční nebo jakoukoli jinou náhradu výhry.
 7. Křehké a rozměrově větší ceny provozovatel nezasílá poštou. Drobné ceny zašleme poštou.
 8. Výherce souhlasí s uveřejněním svého jména ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a na internetových stránkách provozovatele (na adresách: www.pardubice.rozhlas.cz v době vyhlášení výsledků soutěže. Předání všech výher zajišťuje provozovatel.
 9. Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, muže být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.
 10. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.
 11. Soutěžící, který cenu nebo ceny převezme osobně na Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Pardubice, je povinen před převzetím ceny úplně, řádně a pravdivě vyplnit předávací protokol potvrzující řádné převzetí ceny. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem.
 12. . Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Pardubice. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele, partneři ani reklamní agentury ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.
 13. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, odvolat, zastavit, prodloužit nebo posunout termín konání či bez náhrady úplně zrušit.
 14. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v kanceláři Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Pardubice a vystaveno na internetové adrese http://www.pardubice.rozhlas.cz.