Opatovická elektrárna dodává teplo do 60 000 domácností. Víte, kolik uhlí ročně spotřebuje?

20. leden 2016

Elektrárna v Opatovicích nad Labem loni vyrobila víc než 3 tisíce 200 terajoulů energie, tedy o 3 procenta víc než v roce 2014. Teplem elektrárna zásobuje asi 60 000 odběratelů, některé téměř 30 kilometrů daleko.

„Kromě Hradce Králové, Pardubic a okolních obcí, zásobujeme i Chrudim, což je nejvzdálenější místo naší soustavy. Konkrétním nejvzdálenějším bodem je chrudimská nemocnice," vysvětluje mluvčí elektrárny Martin Sýkora.

Distribuční soustava opatovické elektrárny má přitom 310 kilometrů.

Základní surovinou, ze které se elektřina a teplo vyrábí je hnědé energetické uhlí.

Čtěte také

Každý den projedou bránou elektrárny tři vlaky, které přivezou asi 5 000 tun. Roční spotřeba je tak v Opatovicích nad Labem asi 2 miliony tun uhlí.

„Energetické uhlí vypadá jinak, než jak uhlí znají posluchači, je jemnější. Abychom ho mohli zpracovat, tak ho musíme rozemlít na hrubost hladké mouky," popisuje Martin Sýkora.

Takto zpracované uhlí se následně s pomocí horkého vzduchu fouká do spalovací komory jednotlivých kotlů. Těch má elektrárna celkem šest, v současné době jsou v provozu čtyři.

Sloupy vysokého napětí (ilustr. obr.)

Loni elektrárna investovala do obnovy zařízení víc než 2,5 miliardy korun. V provozu je například nová linka odsíření a úpravami prošel i hlavní komín.

Už dnes tak při výrobě tepla opatovická elektrárna splňuje limity požadované EU pro rok 2020.

„Aktuálně na těch nových retrofitovaných zařízeních splňujeme veškeré limity, to znamená 18 miligramů na metr krychlový u prachu a 200 miligramů na metr krychlový u oxidu dusíku a oxidu síry," vysvětluje Martin Sýkora.

V případě jakékoli poruchy přitom lidem nehrozí, že by zůstali bez tepla. Elektrárna má totiž sedm záložních zdrojů, nezávislých na běžném provozu.

„Jsou to v podstatě dieselagregáty, které jsou schopné dodávat požadované teplo našim odběratelům. Palivem přitom není uhlí, ale nafta," dodává Martin Sýkora.

autor: PLE
Spustit audio