Pokus o restart letního kina v Chrudimi nevyšel

15. listopad 2017 11:45

Už před osmi lety začala radnice připravovat kompletní přestavbu areálu. Proti ale byli provozovatelé kina a také tisícovka podpisů pod peticí za zachování původní podoby. Pat měla odblokovat veřejná debata o budoucnosti celého území.

Jedno místo, dvě varianty. První počítá se zachováním starého promítacího plátna, druhá s jeho odstraněním a přesunutím jinam.

„Promítací kabina s opěrkou tvoří bariéru v území. Rozděluje ho na dvě části, na hospodářský dvůr a na letní kino. My spatřujeme správné to, že ta opěrka s kabinou jdou pryč a ten prostor se zcelí s tím, že tam zůstane zachované spádované hlediště,“ představuje první verzi architekt Václav Škarda.

Zbourat a odstranit jen část, ponechat kapacitu osm set míst. Druhá varianta by znamenala výraznější změnu, zůstalo by 370 sedaček, promítací plocha by byla menší a jinde.

Prašný plácek se osvědčil. Za rok by se tam letní kino mohlo vrátit

Když je hezky, do letního kina každý večer přijde přibližně tisíc lidí

Milovníci filmů si v létě přišli na své. Letní kina promítala v Chrudimi, Hlinsku nebo Heřmanově Městci. Promítalo se i v Pardubicích, kde vzniklo letní kino v roce 2006 a od té doby se stalo fenoménem.

„Tím tam vznikne mírný svah směrem k mlýnskému náhonu. Nám se líbilo, že když ubereme plochu té umělé terasy, uděláme tam mírnější spád, tak se propojí mlýnský náhon s parkem. Cíl byl dostat tam víc lidí, kteří tam jdou nejen do letního kina,“ vysvětluje Václav Škarda. Jenže většině lidí, kteří na debatu přišli, neseděla ani jedna verze.

Původně chtěla radnice získat jasnou vizi, kterou by potom architekti ještě dopracovali. Jenže najít kompromis bude složitější. A je tady ještě jedna komplikace - cena přestavby. Před osmi lety byl odhad nákladů asi 25 milionů korun. Současné návrhy počítají s dvojnásobnou částkou.

02348115.jpeg
Spustit audio