Pravidla soutěží Českého rozhlasu Pardubice

1. leden 2014

Tato obecná pravidla upravují a stanovují obecný řád veškerých denních i dlouhodobých soutěží pořádaných regionálním studiem Českého rozhlasu Pardubice (dále jen "soutěž").

Obecná pravidla soutěží Českého rozhlasu Pardubice

Pořadatelem soutěží je Český rozhlas, zřízený z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

Platnost od 1. srpna 2020

Všeobecná ustanovení

Soutěží se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící (posluchač, účastník soutěže) svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Český rozhlas Pardubice si vyhrazuje právo pravidla soutěže změnit, či celou soutěž bez náhrady zrušit. Dále si vyhrazuje právo vyměnit výhry za jiné v přibližné hodnotě původní výhry.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci ČRo a všech spolupracujících agentur či společností a osoby jim blízké (viz ustanovení § 116 občanského zákoníku v platném znění), v případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, cena se nevydá.

Každý soutěžící může v daném typu soutěže (určeno pravidelným časem soutěže, dnem soutěže nebo speciálním pořadem, jehož je soutěž součástí) VYHRÁT POUZE 1x v kalendářním měsíci. Znamená to, že během jednoho kalendářního měsíce může soutěžící vyhrát pouze 1x v ranní soutěži Bleskovka NEBO 1x v soutěži Věřte-nevěřte NEBO 1x v soutěži pořadu Hokejový speciál. Omezení se vztahuje i na týdenní soutěžní cyklus. Znamená to, že pokud nový kalendářní měsíc začíná v jiný den, než pondělí, nemůže v příslušném týdnu vyhrát soutěžící ve stejném typu soutěže dvakrát. Pokud soutěžící pravidla poruší a v daném typu soutěže vyhraje během kalendářního měsíce (týdne) opakovaně, má nárok pouze na jednu cenu, kterou v daném typu soutěže vyhrál.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

V případě nutnosti pro průběh soutěže nebo pro evidenci výdeje výhry, poskytne soutěžící/výherce ČRo Pardubice potřebné údaje (datum narození, adresu, tel. číslo). Uvedení těchto údajů je povinné při výhře ceny ve finanční hodnotě přesahující 499,- Kč (včetně DPH). Pokud výherce tyto údaje neposkytne, cena mu nebude předána.

Český rozhlas Pardubice neručí za technické problémy a případné nedoručení registračních formulářů, soutěžních e-mailů, SMS atd. a za jakékoli další problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky.

V případě, že si výherce cenu v sídle ČRo Pardubice nevyzvedne do 6 týdnů od výhry, nebo že se mu ji nepodaří doručit na jím uvedenou poštovní adresu do 6 týdnů ode dne, kdy cenu vyhrál, zaniká nárok výherce na získání této výhry.

Ceny, u kterých je při realizaci soutěže jasně uvedeno, že cenu nelze zaslat zasilatelskou společností, je nutné vyzvednou osobně (nebo pověřeným zástupcem) v sídle Českého rozhlasu Pardubice. Výhry zasíláme pouze mimo Pardubickým výhercům.

ČRo Pardubice neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské firmy či jiným způsobem.

Jednotlivé soutěžní modely a jejich pravidla

Soutěžní model A - telefonické soutěže s otázkou

Telefonické soutěže s otázkou vyhlašuje moderátor ve vysílání. Po vyhlášení soutěže položí moderátor otázku. U otázek mohou být, ale nemusejí, nápovědní varianty. Soutěž vyhrává a cenu získává ten ze soutěžících, který jako první správně zodpoví soutěžní otázku a je přitom slyšet v živém vysílání. U otázek s odpovědními variantami je maximální počet soutěžících, kteří se mohou pokusit zodpovědět otázku, vždy o jeden menší, než je počet nabízených odpovědních variant. U otázek bez odpovědních variant dostanou možnost správně zodpovědět soutěžní otázku maximálně 3 soutěžící. V případě, že se v určitém časovém úseku (týden, měsíc) soutěží o stejnou cenu, může v takovém případě konkrétní výherce v celém cyklu soutěže vyhrát a cenu získat pouze 1x.

Soutěžní model B - telefonické soutěže bez otázky, bleskové telefonické soutěže

Bleskové telefonické soutěže vyhlašuje moderátor ve vysílání. Po výzvě moderátora soutěžící volají na uvedené telefonní číslo do studia. Moderátor vždy uvede, kolikátý telefonát v pořadí je ten vítězný. Pro získání ceny stačí dovolat se do studia v moderátorem uvedeném pořadí a být slyšet v živém vysílání. Moderátor nepokládá soutěžní otázku, a pokud ji položí, je to otázka doplňková a její zodpovězení není podmínkou pro získání ceny.

Bleskové telefonické soutěže mohou stát ve vysílání jednotlivě nebo tvořit soutěžní cyklus. To v případě, že se v určitém časovém úseku (týden, měsíc) soutěží o stejnou cenu. V takovém případě může konkrétní výherce v celém cyklu soutěže vyhrát a cenu získat pouze 1x.

Soutěžní model C - postřehové telefonické soutěže

Postřehové telefonické soutěže spočívají v tom, že soutěžící musí „odhalit“ ve vysílání ČRo Pardubice výherní zvukový signál. Jak výherní signál zní, se dozvědí soutěžící v anoncích ve vysílání. V anonci je také uvedeno telefonní číslo, na které mají soutěžící telefonovat a kolikátý telefonát v pořadí je výherní. Bez předchozího upozornění ve vysílání zazní výherní signál. Cenu získává ten soutěžící, který se do studia dovolá v uvedeném pořadí a je slyšet v živém vysílání. Postřehové soutěže ve vysílání tvoří zpravidla vždy cyklus v uvedeném časovém intervalu. V soutěžním postřehovém cyklu může konkrétní soutěžící vyhrát pouze 1x.

Soutěžní model D - korespondenční soutěže v rámci autorských pořadů a rubrik

Korespondenční soutěže jsou vyhlašovány v rámci autorských pořadů. Autor pořadu pokládá soutěžní otázku a sděluje způsoby, kterými mohou soutěžící odpověď na soutěžní otázku doručit. Vyhlášen je také termín, do kterého je nutné odpověď na soutěžní otázku doručit. Mezi nejčastější způsoby doručení odpovědi patří klasická poštovní zásilka (dopis, pohlednice), e-mail, zaslání SMS. Autor pořadu (moderátor) také zveřejní, jaká kritéria či jaký způsob bude zvolen pro výběr výherce, který získá cenu.

Soutěžní model E - speciální soutěžní projekty

Speciálními soutěžními projekty jsou myšleny dlouhotrvající soutěže (např. letní, vánoční apod.) Tyto projekty jsou vždy samostatně popsány a jsou na ně vytvořena speciální pravidla, která jsou vždy zveřejněna na internetové stránce www.rozhlas.cz/pardubice.

Soutěžní model F – soutěže mimo vysílání

Soutěže probíhají na akcích, kterých se účastní promotým ČRo Pardubice. Soutěž je buď vědomostní, poznávací nebo dovednostní. Cenu získává ten soutěžící, který jako první správně zodpoví soutěžní otázku nebo nejrychleji splní dovednostní úkol.

autor: ČRo Pardubice
Spustit audio