Právo nemusí být spravedlivé. Jak se vyznat v paragrafech?

Soudcovské kladívko. Ilustrační foto
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Soudcovské kladívko. Ilustrační foto

Neznalost zákona neomlouvá, platí v našem právním systému. Jenže to by ve skutečnosti znamenalo, že by každý z nás musel znát všechny zákony a všechny paragrafy. A těch je podle odhadu u nás něco přes půldruhého milionu.

Jak se v tom má pak orientovat obyčejný člověk? „Velmi těžko," potvrzuje právník Petr Konečný.

Žijeme v informační společnosti, informací je velká spousta a to i těch právních. „A tak bych řekl, že se často dostáváme do situace, kdy ani právníci sami neznají odpovědi na všechny i třeba ty základní otázky práva," říká právník Konečný, podle něhož je důvodem problémů nejen rozsah současného práva, ale i neustále změny zákonů.

„A když se možná i všichni právníci nemůžou říct, že se orientují ve všech předpisech, co má pak dělat samotný občan?" ptá se řečnicky Petr Konečný a dodává: „I proto bychom se měli zamyslet nad tím, zda má ještě vůbec stále platit to, že neznalost zákona neomlouvá a v jaké míře."

Právo nemusí být spravedlivé

Právo se nás týká pořád - od rána do noci, a to i když spíme, týká se nás od narození až do smrti, jen si to člověk neuvědomuje.

„A je dobře, že si to neuvědomuje, třeba i proto, že si to začne uvědomovat až ve chvíli, kdy vznikne nějaký problém," potvrzuje právník Petr Konečný. Podle něj se dostáváme do styku s právem už jen tím, že bydlíme, tedy máme právo vlastnit nemovitost nebo na ni máme nájemní smlouvu, právně se upravují vztahy mezi partnery, z práva vychází naše zaměstnání nebo třeba jen koupě zubního kartáčku, na který máme podle práva záruku.

Bohužel není pravda to, že by právo bylo totéž co spravedlnost. „I na soudech bývá často zdůrazňováno, že je postupováno v souladu s právem a ne spravedlností," říká právník Petr Konečný.

„Jednak to právo samo o sobě nemusí zahrnovat spravedlnost v tom nejobecnějším pojmu. To znamená, že nemusíme považovat nějaký zákon za spravedlivý, nesouhlasíme s ním. Což z toho dělá spíš takový filozofický problém. A právě proto, že je to filozofický problém, tak právo to udělalo tak, že zákonodárce z moci, kterou získává ve volbách, rozhodne, že správné je toto. Samozřejmě si o tom můžu myslet, že je to špatně, i že je to nespravedlivé, ale musím se tím řídit."

To znamená, že mohu přijít k soudu a mít pocit, že tam jdu se spravedlivou věcí, ale spor mohu prohrát. „Dokonce i soudce si může myslet, že máte pravdu, ale ty zákony jsou postaveny jinak a on podle nich musí rozhodnout, a v tomto případě pak rozhodne třeba i ve váš neprospěch," říká právník Konečný.

Rozvod

Manželství je pro ženu výhodnější

Jednou z nejběžnějších věcí, jak se dostat k soudu, aniž bychom udělali i něco protiprávního jsou rozvody. Ty jsou v současnosti velmi časté, rozvádí se dvě ze tří manželství. Důvod může být podle právníka Petra Konečného i ten, že rozvod už není takové stigma, jako býval před pár desítkami let, kdy si na rozvedeného člověka každý ukazoval prstem. V tomto ohledu jsou rozvody jednodušší.

„Těžší je pak kvůli tomu, že lidé dnes mají víc věcí, víc vztahů, všechno je složitější, každý si hned vezme právníka. Dřív se snažili asi lidé víc dohodnout," tvrdí Petr Konečný, který by právě dohodu v každém případě doporučoval.

„Často se nám stává, že když se rozvod táhne příliš dlouho, ať už kvůli majetku nebo kvůli dětem, tak to poškozuje všechny zúčastněné strany. Majetek dnes už pozbývá hodně rychle hodnotu a taky se prostě může docela dobře stát, že než se rodiče dosoudí o péči o děti, děti klidně už mohou vyrůst," říká právník.

I když dnes více partnerů než dříve také žije bez uzavření manželství, právník to nedoporučuje, zvláště pak ženám.

„Pro ženy je lepší manželství. A to i přesto, že současné právo dává řadu možností, jak partnerské vztahy upravit," tvrdí právník Konečný a vysvětluje: „Přece jenom má častěji žena na starosti děti, a tak jsou ty její možnosti získávání financí, majetku i obecně rozvoje omezenější. Vemte si takový příklad - Její manžel má například svou firmu, kde se rozvíjí, získává kontakty, zkušenosti, žena zůstává doma s dětmi. Dojde k rozvodu, on má peníze a žena se ocitá v situaci, kdy má málo prostředků, děti na starosti atd. Manželky mají pak z pohledu zákona výhody z hlediska i majetkového vypořádání a tím i jejich zajištění."

Nepracujte bez pracovní smlouvy!

Každého z nás se právo týká také v souvislosti se zaměstnáním. Tady právník doporučuje za každou cenu mít na svou práci řádně sepsanou smlouvu. Nejen proto, že pokud spoléháte na práci na černo nebo tzv. schwartzsystémy, tak dostáváte do rozporu s právem. Ale vyjde to pro vás často dost nevýhodně.

„Dokud je člověk v produktivním věku, v plné síle, zdravý, tak mu připadá, že o nic nejde, ale v okamžiku kdy onemocní nebo zestárne nebo se stane nějaký úraz tak pochopí, že pokud v tom systému pracovních vztahů není zachycen nějak právně, tak se mu bude žít složitěji," říká Petr Konečný.

Pracovní smlouva je dobrá také v případě možných sporů o zaměstnání, kdy soud velmi často dává za pravdu v tomto případě té slabší straně, tedy zaměstnanci. Ten má také díky pracovní smlouvě i jistotu, že jentak o práci nepřijde. A pokud ano, že to bude za podmínek, které mu například pomohou překlenout dobu, než si najde jiné zaměstnání. I na to zákon pamatuje.

Pokud totiž zaměstnavatel chce zaměstnance propustit, aniž by on sám něco špatného udělal, třeba jen pro jeho nadbytečnost, musí mu dát dvouměsíční výpovědní dobu a pak také většinou i odstupné.