Studenty vystřídali zedníci. Gymnázium v Ústí nad Orlicí se přes prázdniny promění

2. červenec 2018

Chodby i třídy gymnázia v Ústí nad Orlicí jsou teď zahalené do prachu. Stavebníci tam budou pracovat celé prázdniny. Kromě výměny oken také vybudují novou laboratoř biologie.

„Skončili jsme školní rok dřív, protože teď se pracuje všude, nezůstal kámen na kameni,“ říká ředitel gymnázia Marek Hoffmann. Také o prázdninách musí na dění ve škole dohlížet.

„Zvenku se bagruje, dělá se izolace základů, elektrikáři tahají kabely do několika učeben a mění rozvaděče páteřní sítě. V šatnách je otlučená omítka z vnitřní strany, na půdě se buduje laboratoř.“

Začátek nového školního roku se podle ředitele ale posouvat nemusí. „Ty nejhrubější práce by měly být hotové během příštího týdne, pak bude hodně zedničiny, ale věříme, že se to podaří v termínu dokončit. Možná nebudou všechny prostory zpřístupněné, ale školu chceme 3. září zahájit.“

Studenti masírují seniory. Zdravotnická škola ve Svitavách má neobvyklou masérnu

Studentky SZŠ Svitavy s prvními klientkami v nové masérně

Nová masérna je v domově s pečovatelskou službou ve Svitavách. V úterý ji tam otevřela Střední zdravotnická škola. Seniorům tam budou od únavy svalů pomáhat studenti školy, budoucí sportovní a rekondiční maséři.

Součástí budovy gymnázia bude také laboratoř. „Jsou tu nová střešní okna, začíná se dělat konstrukce na podlahu. Vazba zůstane zachovaná, je to památkový objekt. Zdá se, že v místnosti bude málo světla, ale budou tu ještě tři okénka na západní stranu a jsou plánovaná světla do středu učebny,“ popisuje Marek Hoffmann.

Do přípravy a vybavení nové laboratoře se zapojil i učitel biologie Jaroslav Kumpošt. „Vznikne tam 16 samostatných míst, která budou vybavená vlastním mikroskopem, binokulární lupou a notebookem. Děti budou mít vybavení pro praktické studium biologie. Tím pro nás vzniká velká výhoda, dosud jsme praktické i teoretické hodiny vedli v jedné učebně, takže docházelo ke stěhování pomůcek.“

Zároveň bude nová učebna vybavena novými pomůckami, říká Kumpošt. „Bude zakoupeno velké množství mikroskopických preparátů, co se týká biologie člověka, tak tam počítám s nákupem anatomických funkčních modelů, na kterých budou žáci pozorovat fungování kloubů.“

Kromě nové laboratoře biologie se žáci gymnázia dočkají také nového vybavení v několika stávajících odborných učebnách.

Spustit audio