Třemošnice možná bude mít nový kostel

Třemošnice

V Třemošnici na Chrudimsku by měl v budoucnosti stát nový katolický kostel. Náklady na stavbu se odhadují na dvacet milionů korun a měly by být hrazeny ze sponzorských darů, veřejných sbírek a možná i z fondů Evropské unie. Nutnost výstavby svatostánku zdůrazňuje farář Josef Mokrý.

"V Třemošnici není žádný kostel, tam není ani žádná kaplička, tam dokonce není ani žádný kříž. V každé malé vesničce prakticky mají památník padlých, zemřelých v první a druhé světové válce, mají tam alespoň kříž nebo nějakou suchu nebo nějakou kapličku přímo, ale v Třemošnici není naprosto nic."