V soutěži České hlavičky 2013 získal Cenu Genus Jan Hrabovský

02989114.jpeg

Na podporu vědecké a technické inteligence byl v minulosti založen projekt ČESKÁ HLAVA. Její součástí je i soutěž České hlavičky.

Soutěž České hlavičky je zaměřena na podporu, propagaci a především motivaci středoškolských studentů, kteří mají mimořádné výsledky v oblasti přírodních a technických oborů. Cílem je ocenit ty, kteří se již v mladém věku věnují těmto oborům a mají za sebou kvalitní výsledky. Nedílnou součástí je pomoc v budování jejich vědecké kariéry a otevření dalších možností ve studiu, dalším výzkumu, či uplatnění v soukromých společnostech.

V rámci soutěže se udělují ceny v pěti kategoriích, o jejichž vítězích rozhoduje odborná porota složená z představitelů zájmových sdružení, zástupců vysokých škol, univerzit a vědeckých ústavů.

Cena Genus „ Člověk a svět kolem něj“, cena EKO-KOM a.s. se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti chemie, biochemie, biologie zdravotnictví a přírodních věd, za technologie či techniku zlepšující, nebo chránící životní prostředí.

Jan Hrabovský ještě jako student Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi pracoval na tématu Příprava, vlastnosti a aplikace chalkogenidových skel Ge25Ga5Sb5S65 dopovaných ionty vzácných zemin Er3+, Ho3+ a Nd3+/Tm3+.

Honza oslovil odborníky a na Katedře obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice pracoval pod vedením prof. Ing. Tomáše Wágnera, CSc. a Ing. Lukáše Střižíka.

V prestižní soutěži AMAVET 2012 svoji práci v loňském roce úspěšně obhájil a v obrovské konkurenci více jak dvou tisíc účastníků nebyl neporažen ve všech úrovních této soutěže.

Prestižní ocenění získal i od ředitele společnosti CONTIPRO HOLDING.

Svým skvělým úspěchem na Vernadského soutěži v Moskvě se nominoval do národního kola EXPO SCIENCE AMAVET v Praze. Zde získal 2. místo, které mu přineslo právo účasti na celosvětové soutěži INTEL ISEF 2013 ve Phoenixu v USA.

V roce 2013 navázal Jan Hrabovský na svoji předchozí práci a s novým projektem „Chalkogenidové skelné luminofory pro fotoniku“ se zúčastnil 35. ročníku soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ). Na celostátní přehlídce SOČ v Brně obsadil v soutěžním oboru Chemie 1. místo, stal se laureátem Nadačního fondu J. Heyrovského a získal řadu dalších ocenění. Následně byl vybrán odbornou porotou soutěže České hlavičky jako laureát ceny Genus pro rok 2013.

Jeho práce je zajímavá pro svůj značný potenciál aplikace v moderní fotonice.

Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená - který je spolufinancován evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.