Ve Svitavách probíhá deratizace

svitavy-radnice

Ve Svitavách provádějí v těchto dnech rozsáhlou celoplošnou deratizaci města, která by měla být hotova do konce listopadu. Obyvatelé upozorňují tamní odbor životního prostředí na místa, kde se hlodavci vyskytují. Pokračuje Věra Pavlasová.

Radnice zajišťuje především deratizaci v domech, které jsou ve vlastnictví města. Dále ve školách, jídelnách a v prostorách osázených veřejnou zelení.

svitavy - městské byty

"Samozřejmě reagujeme rovněž na upozornění obyvatel, kteří nás informují o zvýšeném výskytu hlodavců i v jiných částech města", říká vedoucí odboru životního prostředí svitavské radnice Marek Antoš.

Podle jeho slov je výskyt hlodavců na území města vysoký a proto se rozhodli investovat do celoplošné deratizace. Její druhou etapu plánují svitavští na únor příštího roku.