Vyhrajte kupu knih

1. březen 2021

Užijte si s Českým rozhlasem Pardubice týden plný knížek! Kupa knih může být právě Vaše.

Jakmile se v týdnu od 8. března z našeho vysílání ozve signál březen, měsíc knihy", zavolejte na číslo 726 46 48 48. Pokud se dovoláte do studia a řeknete, která knížka je vaše nejoblíbenější, pošleme vám něco pěkného ke čtení.

Každý soutěžící navíc postoupí do losování o kupu výpravných knih.

Pravidla soutěže „Hrajte o kupu knih“

Toto je jediný dokument, jehož smyslem a cílem je stanovení úplných a podrobných pravidel soutěže Českého rozhlasu Pardubice s názvem „Hrajeme o kupu knih“. Tato pravidla mohou být měněna a upravována pouze a jedině s výslovným souhlasem provozovatele soutěže, kterým je Český rozhlas Pardubice.

Provozovatelem soutěže je Český rozhlas Pardubice sídlem Sv. Anežky České 29, Pardubice 530 02 (dále jen "provozovatel").

Ceny věnoval provozovatel.

Soutěž probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice na území Pardubického kraje od 8.3. 2021 do 15.3. 2021, losování hlavní ceny kupy knih bude 15.3. 2021 v dopoledním vysílání.

Soutěžícím může být pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a této soutěže se může zúčastnit pouze jednou během jejího trvání. 

Během celé "soutěžní“ doby bude stanice ve svém vysílání pouštět soutěžní signál soutěže „Hrajte o kupu knih". Jakmile tento zvuk posluchač uslyší, zavolá do vysílání na telefonní číslo 726 46 48 48. V každém soutěžním dni může být odvysílán různý počet těchto znělek a může se tedy i zúčastnit různý počet soutěžících. V jednom dni tak může být odvysílán soutěžní zvuk vícekrát anebo také vůbec. Pro vysílání těchto zvuků nebude určen ani žádný pravidelný čas. Budou se vysílat nahodile. Jakmile se posluchač dovolá, může ihned získat knihu a zároveň bude zařazen do losování o hlavní cenu a tou je „kupa knih“.

Hlavní cenu „kupu knih“ provozovatel nezasílá poštou. Výherce si je po domluvě termínu vyzvedne osobně. Drobné ceny zašleme poštou.

Výherce souhlasí s uveřejněním svého jména ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a na internetových stránkách provozovatele (na adresách: http://www.pardubice.rozhlas.cz v době vyhlášení výsledků soutěže. Předání všech výher zajišťuje provozovatel.

Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, muže být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.

Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

Soutěžící, který cenu nebo ceny převezme osobně na Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Pardubice, je povinen před převzetím ceny úplně, řádně a pravdivě vyplnit předávací protokol potvrzující řádné převzetí ceny. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku, je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem.

Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Pardubice. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele, partneři ani reklamní agentury ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, odvolat, zastavit, prodloužit nebo posunout termín konání či bez náhrady úplně zrušit.

Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v kanceláři Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Pardubice a vystaveno na internetové adrese http://www.pardubice.rozhlas.cz.

autor: nov
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Nenechte si ujít kouzlo staré Číny s Hankou Maciuchovou

Ondřej Kepka, režisér a moderátor

Ondřej Kepka

Tajný deník čínské císařovny

Koupit

Románové zpracování životního příběh císařovny vdovy Cch'-si, která se jako mladá dívka Jehonala stala konkubínou císaře a díky mimořádné inteligenci, intrikám i krutosti dokázala postupně vystoupat na vrchol a na půlstoletí se stát faktickou vládkyní Číny.