Vyhrajte Šéfkuchařův deník

25. leden 2022

Ozvěte se nám do vysílání a vyhrajte Šéfkuchařův deník Radka Pálky. Stačí vždy po obědě poslouchat a dovolat se do studia.

Máte rádi dobré jídlo? Pak s námi od 7. února soutěžte. Jakmile se v poledních Písničkách od srdce ozve soutěžní signál, .olejte naše studio 726 46 48 48.

Když se dovoláte do vysílání a řeknete, co jste měli k obědu, získáváte Šéfkuchařův deník Radka Pálky a užijete si tak příběhy z kuchyní celého světa.

Pravidla soutěže „Co jsem měl dnes k obědu“

Toto je jediný dokument, jehož smyslem a cílem je stanovení úplných a podrobných pravidel soutěže Českého rozhlasu Pardubice s názvem „CO JSEM MĚL DNES K OBĚDU“. Tato pravidla mohou být měněna a upravována pouze a jedině s výslovným souhlasem provozovatele soutěže, kterým je Český rozhlas Pardubice.

Provozovatelem soutěže je Český rozhlas Pardubice sídlem Sv. Anežky České 29, Pardubice 530 02 (dále jen "provozovatel").

Ceny věnoval provozovatel.

Soutěž probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice na území Pardubického kraje od 7.2. 2022 do 11.2. 2022.

Soutěžícím může být pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a této soutěže se může zúčastnit pouze jednou během jejího trvání. 

Během celé "soutěžní“ doby bude stanice ve svém vysílání pouštět soutěžní signál soutěže „Co jsem měl dnes k obědu". Jakmile tento zvuk posluchač uslyší, zavolá do vysílání na telefonní číslo 726 46 48 48. V každém soutěžním dni může být odvysílán různý počet těchto znělek a může se tedy i zúčastnit různý počet soutěžících. V jednom dni tak může být odvysílán soutěžní zvuk vícekrát anebo také vůbec. Pro vysílání těchto zvuků je určená čas 12:04 - 13:00. Budou se vysílat nahodile. Jakmile posluchač zavolá a odpoví na otázku moderátora (Co jste měl/a dnes k obědu?), získává Šéfkuchařův deník Radka Pálky.

Výherce souhlasí s uveřejněním svého jména ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a na internetových stránkách provozovatele (na adresách: http://www.pardubice.rozhlas.cz v době vyhlášení výsledků soutěže. Předání všech výher zajišťuje provozovatel.

Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, muže být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.

Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

Soutěžící, který cenu nebo ceny převezme osobně v budově Českého rozhlasu Pardubice, je povinen před převzetím ceny úplně, řádně a pravdivě vyplnit předávací protokol potvrzující řádné převzetí ceny. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku, je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem.

Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Pardubice. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele, partneři ani reklamní agentury ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, odvolat, zastavit, prodloužit nebo posunout termín konání či bez náhrady úplně zrušit.

Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v kanceláři Sekretariátu Českého rozhlasu Pardubice a vystaveno na internetové adrese http://www.pardubice.rozhlas.cz.

autor: nov
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Děsivá freska válečné krajiny, u které se nepřestávám smát.

Petr Gojda, slovesný dramaturg, Centrum výroby Českého rozhlasu

Osudy dobrého vojáka Švejka

Osudy dobrého vojáka Švejka KOMPLET

Koupit

Pro jedny šťastný blb a ignorant, pro druhé vychytralý šašek. Pro nadporučíka Lukáše boží dobytek. Pro jedny ikona totálního odcizení a nihilismu, pro jiné bojovník proti válce, pro další anti světec a antihrdina. Čte Oldřich Kaiser