Zlatý poklad z doby třicetileté války ukrývalo naleziště na Králicku

17. prosinec 2018 13:33

Šedesát zlatých dukátů ze 16. a 17. století se skrývalo na kopci na Králicku jen několik málo centimetrů pod povrchem země. Jedinečný soubor mincí, který zahrnuje i osmanské ražby, obohatí sbírky Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.

„Jedná se o velmi cenný celek, jak z hlediska materiální hodnoty, tak především z té historické. Svým významem se řadí za denárový poklad století z Chýště a bronzovou nádobu z Kladiny,“ řekl první náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

Numizmatici neskrývají radost nad nebývalým nálezem. „Nález zatím nebyl oceněn, ale historická hodnota je značná, především z hlediska dějin hmotné kultury a peněžního oběhu,“ říká numizmatik Východočeského muzea v Pardubicích Petr Vorel.

Žold nebo kořist?

Dobu uložení mincí datují numizmatici do poloviny třicátých let 17. století. Tedy do doby, kdy v zemích Koruny české zuřila třicetiletá válka. V takových dobách mnohem častěji lidé ukrývali peníze a cennosti z různých důvodů. K prověření různých hypotéz budou ale historici potřebovat ještě čas.

Zlaté dukáty nalezené na Králicku pochází ze 17. století

„Mohlo se jednat o vyplacený žold nebo třeba podíl z kořisti, které bylo nutné následně ukrýt,“ vysvětluje Vorel.

Nejmladší datovaná mince ze souboru pochází z roku 1631. Značnou část nálezu tvoří starší dukáty nizozemské a polské, neobvyklá je i přítomnost mincí tureckých.

V Pardubickém kraji se našel poklad století. Nálezce dostane několik milionů korun

03548574.jpeg

Poklad je možné najít nejen v pohádce, ale i v reálném životě. Přesvědčil se o tom nálezce, který úplnou náhodou kopl do země kdesi na Pardubicku a našel stovky stříbrných mincí z 10. století. Kde ho našel, muzejníci zatím neprozradili.

Podle archeologů byly mince uloženy patrně v organickém obalu, který se do dnešních dnů nedochoval. „Mohlo se jednat o kožený váček nebo měšec. Ten byl ukryt pod zemí, ale ne moc hluboko. Vlivem orby byla část mincí později rozptýlena mimo hlavní jádro nálezu, kde bylo soustředěno čtyřicet pět dukátů,“ vysvětluje archeolog Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě David Vích.

Při opakovaných dohledávkách tým archeologů nalezl patnáct dalších dukátů a jednu stříbrnou minci, která pravděpodobně s nálezem nesouvisí. „Podle historických pramenů předpokládáme, že dříve nedaleko místa uložení procházela dnes již zaniklá cesta,“ doplňuje Vích.

Poklad bude na jaře k vidění

Ředitel Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Jiří Junek plánuje, že poklad poprvé vystaví při muzejní noci na jaře příštího roku. V tu dobu budou známější i přesnější analýzy z vědeckého zpracování ve Východočeském muzeu v Pardubicích.

autor: pta | zdroj: Východočeské muzeum v Pardubicích

Související