Další krok ke splavnění Labe. Zdymadlo v Srnojedech dostalo ekologickou výjimku na modernizaci

17. červenec 2019 08:35

Splavnění Labe až do Pardubic je o něco blíž. Ředitelství vodních cest totiž dostalo od Pardubického kraje ekologickou výjimku na modernizaci jezu a zdymadla v Srnojedech. To se ale nelíbí některým ekologickým organizacím a chtějí se proti rozhodnutí úřadu ještě odvolat.

Výjimka umožňuje Ředitelství vodních cest provádět stavební práce, které zasáhnou i do přírodního biotopu, kde žije devět cenných druhů živočichů. Nepůjde o stavbu v pravém smyslu slova, nic nového na toku Labe vznikat nebude, ale půjde o modernizaci tzv. plavebního stupně Srnojedy, tedy jezu a zdymadla. Výjimka má platnost deset let. Na jejím základě je možné provádět stavební práce tak, aby bylo v budoucnu Labe splavné až do Pardubic.

Aktivisté: Stavba má nulový užitek

Proti záměru dlouhodobě protestují ekologičtí aktivisté. Podle organizace Děti Země je celá akce bizarní, protože stavba podle nich má nulový užitek a zbytečně ohrozí některé chráněné druhy.

Podle Miroslava Patrika z hnutí Děti Země jsou navíc jiné, důležitější stavby a splavnění Labe by podle něj neměla být priorita: „Podle našeho názoru jsou pro Českou republiku daleko prioritnější stavby, jako je výstavba vysokorychlostních tratí, obchvaty, a zvýšení splavnosti Labe je až to poslední, co by Česká republika potřebovala.“

Děti Země navíc upozorňují na to, že vody v Labi je hlavně v létě málo. Potvrzují to i údaje Povodí Labe. Už několik let zasebou se hladina o prázdninách pohybuje přibližně na třetinovém průtoku, než bývá v tomto ročním období obvyklé. „Pokud není v Labi voda, nebo předpokládá se, že nebude, tak utráct nějakých 11 miliard na zvýšení splavnosti Labe, není podle nás rozumné,“ uzavírá Patrik.

Ředitelství vodních cest se ani po několika dnech k záležitosti pro Český rozhlas nevyjádřilo.

Zdymadlo v Srnojedech

Podle krajského úřadu ekologové nevznesli při správním řízení žádné relevantní námitky a proto výjimku udělil.  Pokračuje mluvčí úřadu Dominik Barták: „Spolky nevznesly jediný konkrétní argument, kterým by rozporovaly závěry biologického posouzení, ani žádný konkrétní důvod, proč je právě toto území natolik biologicky cenné.“

S tím ale Děti Země nesouhlasí. Prý podali 50 stran námitek, které ale úřad smetl se stolu. Rozhodnutí je ještě nepravomocné a je možné se proti němu odvolat. Což Děti Země také udělaly. Organizace navíc upozorňuje na fakt, že podobnou výjimku kraj udělil i v roce 2010 na plavební kanály u Přelouče. O šest let později soud výjimku pro nezákonnost zrušil.

Lodě zabrzdí u Přelouče

Pokud ale má být Labe splavné až do Pardubic, musí být hotové i splavnění u Přelouče. Tam teď Ředitelství vodních cesta aktuálně připravuje podklady pro nový posudek EIA, tedy vlivu stavby na životní prostředí.

Původní posudek je totiž už neplatný. Nový navíc bude posuzovat víc variant, jak splavnění dosáhnout. O to, aby lodě mohly plout až do Pardubic, usiluje Ředitelství vodních cest už od 90. let. Má pro to navíc podporu od Středočeského, Královéhradeckého i Pardubického kraje i některých obcí.

autor: Josef Ženatý

Související