Pardubický kraj dal elektrárně Chvaletice výjimku na množství vypouštěné rtuti a oxidů dusíku

Chvaletická elektrárna bude moct od roku 2021 vypouštět do okolí víc škodlivin rtuti a oxidů dusíku, než bude možné podle nových evropských pravidel. Tento týden na to dostala razítko od pardubického krajského úřadu, který posuzoval žádost firmy o výjimku z emisních limitů. Rozhodnutí úředníků ale kritizují ekologická sdružení a budou se proti němu odvolávat.

O výjimku usiloval provozovatel společnost Severní energetická, aby mohla elektrárna do ovzduší vypouštět 300 kilogramů rtuti a 330 tun oxidů dusíku nad limit, který začne v Evropě platit od srpna 2021.

Úředníci firmě vyšli vstříc, mluvčí krajského úřadu v Pardubicích Dominik Barták ale tvrdí, že jen částečně. „My jsme o přibližně dva roky zkrátili dobu trvání výjimky na rtuť a provozovatele jsme v našem rozhodnutí zavázali k provedení celé řady technických opatření ve lhůtě do srpna 2021. Tato lhůta je velmi důležitá, protože bez splnění zadaných podmínek, které obsahuje to rozhodnutí, nebude možné bloky provozovat.“

Pardubice nechtějí výjimku pro chvaletickou elektrárnu

Chladící věž v chvaletické elektrárně

Pardubice se vyjádří negativně k žádosti společnosti Sev.en EC, která žádá Pardubický kraj o výjimku, aby mohla její elektrárna ve Chvaleticích v roce 2021 překračovat budoucí limity emisí rtuti a oxidů dusíku. Ve čtvrtek o tom rozhodli zastupitelé města.

Elektrárna tak bud moct nadále fungovat jen pod podmínkou, že zdokonalí své technologie, např. instaluje nízkoemisní hořáky a na výrobních blocích provede další úpravy.

„My jsme rozhodnutí krajského úřadu obdrželi a teď je potřeba si ho pečlivě prostudovat a teprve na základě podmínek, které úřad stanovil, zvolíme nějaký postup, který bude nejlepší pro to, jak tyto podmínky naplnit. Přestože snižujeme i oxidy dusíku a rtuti, tak jsme si nebyli zcela jisti, jestli se do těch přísných emisních limitů vejdeme a proto jsme požádali o výjimku, abychom získali dostatek času na vyladění složité ekologizační technologie,“ reaguje mluvčí chvaletické elektrárny Gabriela Sáričková.

Udělení výjimky pro Chvaletice z evropských limitů na znečištění ale ostře kritizují ekologická sdružení, mimo jiné Greenpeace nebo pardubický spolek Zastavme elektrárnu Chvaletice. Za něj mluví Jan Linhart. „Je paradoxem, že toto rozhodnutí krajského úřadu posouvá naši republiku někam na úroveň rozvojových zemí a tím se jich nechci dotknout. Protože v moderním průmyslovém světě se postupně upouští od výroby elektřiny z těchto takzvaně špinavých zdrojů. Bohužel se tímto zakonzervovává situace, která tady je a umožňuje se provozovateli, aby elektrárnu provozoval dál.

A s tím se ekologičtí aktivisté nechtějí smířit. Proti udělení výjimky se teď chystají podat odvolání na ministerstvo životního prostředí.

Spustit audio
autor: Ondřej Wolf

Související