Dědickému řízení se nevyhne nikdo. Víte jak postupovat?

5. březen 2018

Po úmrtí člověka je automaticky zahájeno dědické řízení. Dědí se jak majetek, tak i dluhy. Pokud neexistuje žádná pozůstalost, řízení se zastavuje. Dědicové se můžou rozhodnout, jestli dědictví přijímají, nebo se ho vzdávají. Ovšem neplatí to bez výjimky.

Smrt člověka obvykle konstatuje lékař, který předá zprávu matričnímu úřadu v obci, kde se nacházelo poslední bydliště zesnulého. Matrika pak dá echo příslušnému soudu. Téměř všechny úkony soudu prvního stupně v řízení o pozůstalosti provádí jako soudní komisař ten notář, kterého tím soud pověří.

Jak to chodí na předběžném šetření

„První krokem advokáta je otázka, jestli máme zájem dědit nebo ne. Dědictví jsou aktiva i pasiva.  Pokud dědíme, je důležité si uvědomit, že do toho spadají nejen věci pozitivní, ale i negativní.

Jste nemocní a potřebujete právní pomoc? Sociální poradna v Pardubicích pomáhá zdarma

03366282.jpeg

V Pardubicích existuje bezplatná poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Nabízí pomocnou ruku v těžkých chvílích. Jak to všechno funguje?

Existuje však možnost dědictví odmítnout a pak jsme z obliga. Když neodmítneme, zodpovídáme i za dluhy zůstavitele. Ovšem je to jen do výše zděděného. Podmínkou ale je,že si vyhradíte soupis majetku zůstavitele,“ upřesňuje advokát Zdeněk Rudolecký.

Na předběžném šetření se dále ověřují a zjišťují další skutečnosti. V evidenci právních jednání pro případ smrti právník prověří, jestli zemřelý člověk sepsal závěť (případně dovětek), dědickou smlouvu nebo listinu o vydědění, nebo takový dokument uložil u některého z notářů. Sestavuje se seznam možných dědiců.

Kdy je závěť platná

Zkoumá se i platnost dokumentů. „Třeba u závěti takzvaně z šuplíku je důležité, aby byla napsaná holograficky (vlastní rukou), měla datum a byla podepsaná. Pokud by někdo tuto listinu chtěl zpochybnit, písmo znalec z grafiky písma ihned pozná, jestli byla psána dotyčnou osobou, jejíž podpis na ní je, či nikoli. Datum je velice důležité, protože novější verze, vždy tu starou automaticky zneplatní,“ popisuje Rudolecký.

Závěť může být řešena i formou veřejné listiny, kdy ji s námi sepíše notář a potom se ukládá v centrální evidenci závětí. Mohou se sem ukládat a experti to doporučují, i ty ručně psané.

Kdy nemůžeme dědictví odmítnout

Jestli se rozhodujete, zda přijmout dědictví, nebo ne, v jednom případě nemáte na výběr. „Pokud jste jako dědicové v exekuci a zdědíte majetek, logicky nechcete, aby vše dostali exekutoři. Pak se tedy snažíte všeho vzdát ve prospěch ostatních příbuzných, dohodnout se, aby majetek zůstal v rodině. Ale to není možné. Dědicům v exekuci zákon přímo nakazuje, že ho nesmí odmítnout, protože tím by krátili věřitele a spáchali trestný čin,“ varuje Zdeněk Rudolecký.

autor: Věra Říhová
Spustit audio

Související