Díky inkluzi ve školství ubylo na sídlišti Borek v České Třebové žáků v základní škole praktické

28. duben 2018

V jedné z budov bývalých kasáren na sídlišti Borek v České Třebové funguje už víc než 20 let základní škola praktická, dříve také zvláštní škola. Většina tamních dětí ale postupně začíná navštěvovat školy ve městě. Jak se jim daří začleňovat se mezi ostatní a jak to celkově na sídlišti se školáky i s upadající praktickou školou je?

„Škola fungovala zcela normálně, byl tam dostatek žáků, nicméně s prostupnou inkluzí žáků ubývalo. V současné době tam zbývá do 10 žáků,“ místostarostka České Třebové Jaromíra Žáčková z ČSSD má na starosti oblast školství ve městě.

„Toto zařízení bojuje s tím, jestli bude žáků dostatek alespoň na jednu třídu, která ale funguje ve velkém rozpětí žáků různých tříd. Osobně nevím, jak takovou situaci řešit.“

O osudu praktické školy na sídlišti Borek bude muset do budoucna rozhodnout Pardubický kraj jako její zřizovatel. Důvodem, proč má toto zařízení v posledních letech tak málo žáků, je to, že se jejich rodiče snaží své děti posílat do klasických základních škol ve městě.

„Většinou ty dětí chodí na nádražku, některé na habrmanku, ovšem některé jezdí do Semanína, z důvodu nějaké rodinné tradice. Tam je první stupeň, tak jezdí tam.“

Potíže s šikanou přichází ve vyšších ročnících

Jednou z žákyň, která navštěvuje základní školu v Semaníně je desetiletá Kateřina. Ve třídě se jí líbí, ale už se setkala s rasistickým chováním od svých spolužáků, kteří jí říkali různé nadávky:

„Že jsem jakoby černá huba. A nadávali mi do rodiny. Řekla jsem to babičce, a ta šla do školy za paní ředitelkou.“

A o té doby je to lepší?

„Hodně moc lepší.“

O začleňování romských dětí ze sídliště Borek mezi bílé děti z města místostarostka Jaromíra Žáčková mluvila se zástupci základních škol.

„Nedávno jsme jednali s řediteli. Myslím si, že v první třídě to obvykle problém není. Řekla bych, že problém nastává až ve vyšších ročnících. Pokud děti nestačí na vzdělávání, nahrazují to leckdy, řekla bych, takovou tou agresivitou a šikanováním.“

Podle Jaromíry Žáčkové ale útočné chování není výsadou jen dětí ze sídliště Borek:

„Z jednání s řediteli vyplynulo, že takové ty negativní jevy jsou zhruba na stejné úrovni, že tam opravdu je těžko říct, že někteří jsou horší, někteří jsou lepší.“

Doučování, poradenství i prevence

Se zvládáním školy dětem na sídlišti pomáhá také tamní nízkoprahové zařízení. Nabízí jim doučování a někdy i poradenství, když jsou nějaké potíže, jak potvrdila sociální pracovnice Pavlína Břeňová:

Pavlína Břeňová z Naděje

„Občas dojde k nějakému zanedbání ze strany rodičů, záškoláctví, jsou to i vztahy s majoritou ve školách.“

S čím se setkávají děti ve škole ve vztahu s majoritou?

„Buď je to takové odmítání, tím, že jsou Romové. Jsou tam často konfliktní vztahy. Bývá to i o tom, že romské děti jsou přeci jenom trochu jiné, jsou temperamentnější. Takže je tam třeba často i konflikt s učitelem, s pedagogy.“

Jak často mají děti problémy kvůli tomu, že jsou Romové?

„Řekla bych, že poslední dobou jsou ty problematické vztahy menší, než byly. Ale tak každé druhé nebo třetí dítě přijde s tím, že nějaký ten problém má.“

Na školní docházku dohlížejí také asistentky prevence kriminality, které na Borku působí. Doprovázejí děti k autobusu do školy, a jak říká jedna z asistentek, Helena Bílá, někdy docházejí i do rodin:

„Když je problém, nebo když děti nechodí do školy, musejí nám ukázat omluvenky nebo vysvětlit, z jakého důvodu nejsou ve škole.“

O školku je zájem

Děti ze sídliště tedy začínají ve velkém navštěvovat školy ve městě. Oproti praktické škole, která upadá, se ale na Borku daří před rokem nově zřízené mateřské škole, která se podle Jaromíry Žáčkové hned zaplnila.

„Nastoupilo 27 dětí a v podstatě nám tam celý rok vydrželo 25 dětí. Myslím si, že odezva na fungování školky je tam velice dobrá.“

Školky ve městě jsou od sídliště vzdálené několik kilometrů. Nově zřízená mateřská škola přímo na místě usnadňuje matkám docházení do práce, a dává jim tak motivaci děti do školky dávat.

autor: SOB
Spustit audio