Do Slatiny, Vraclavi a Zámrsku od románského slohu po rokoko

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Kostel sv. Petra a Pavla na kopci ve Slatině u Vysokého Mýta je vidět ze širokého okolí

Řadu zajímavých historických staveb můžeme vidět v okolí Vysokého Mýta. Některé jsou památkou na někdejší velkou slávu této oblasti jako historické jádro Zámrsku nebo lázeňský areál ve Vraclavi. Jiné připomínkou nejstarší časů osídlení, třeba kostel ve Slatině.

Kostel sv. Petra a Pavla na kopci ve Slatině u Vysokého Mýta je vidět ze širokého okolí. Všimne si ho každý, kdo jede po železnici z Pardubic na Moravu. Slatina má bohatou historii. Stojí na místě pravěkého osídlení a první písemné zmínky o ní jsou už z 12. století jako o oblasti ve vlastnictví klášteru premonstrátů v Litomyšli.  A tak není divu, že tam brzy postavili kamenný kostel. Ten dnešní je přestavěný z původního románského z počátku 13. století. Z kopce u kostela je pak také krásný výhled daleko do kraje.

Kostel, park a hrobky v Zámrsku

Když se řekne Zámrsk, většina lidí si představí především Státní oblastní archiv v Zámrsku, kam míří také badatelé, kteří se zajímají o svou rodovou minulost. Zvláště když ten sídlí v krásné historické budově barokního zámku.

Kostel v Zámrsku se samostatně stojící věží

Za zhlédnutí stojí ale i celé historické jádro obce, třeba hned vedle zámku postavený rokokový kostel sv. Martina. Ten se skládá z hlavní budovy a samostatně stojící zvonice. Na jeho místě býval ještě starší kostel, gotický, o kterém se zmiňuje ve svých listinách i první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic.

Místem jako stvořeným pro romantickou procházku je zámecký park, který se dnes rozkládá na rozloze asi jednoho hektaru. Je celoročně volně přístupný a návštěvníci tam mohou obdivovat jak vzácné stromy a keře, tak několik historických památek.

Pokud už v Zámrsku budete, určitě si nenechte ujít také návštěvu tamního hřbitova. V jeho centru totiž stojí dvě zajímavé stavby, hrobky majitelů panství. Obě pochází z 19. století, jedna je postavena ve slohu klasicistním, druhá novorenesančním.

Dva kostely a třetí zmizelý ve Vraclavi

Vraclav patří k jednomu z nejpůvabnějších míst v okolí Vysokého Mýta. Zároveň ale jako by se na ni zapomnělo a spojuje se především s historickou událostí, o které se učí ve školách – vyvraždění rodu Vršovců.

Kostel sv. Mikuláše a budova lázní ve Vraclavi

Kdysi to bývalo místo velmi slavné, kam se sjížděli lidé z blízkého a dalekého okolí. Voda, která tam vyvěrala ze skály, měla údajně léčivé účinky. A tak tam nejprve postavili barokní kostel sv. Mikuláše, roubenou stavbu tzv. fráterku, ve které sídlil mnich a lázeňský areál. Ty je tam možné navštívit dodnes.

Půvab obce vybudované v údolí a na jeho stráních pak doplňuje také stavba další dominanta obce. Původně raně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie. Jeho původní kněžiště orientované na východ se do dnešních dnů také dochovalo, tvoří ale nyní jen boční loď přistavěné hlavní lodi postavené v 17. století. V kostele je pak také ještě památka připomínající, že ve Vraclavi stával svatostánek ještě starší, románský kostelík svatého Václava na místě dnešní návsi. V 18. století byl po několika požárech zrušen a přestavěn na sýpku a hostinec.

Spustit audio

Související