Dolany 22.11. 2008

22. listopad 2008

V pomyslném trojúhelníku, který tvoří města Pardubice, Hradec Králové a Lázně Bohdaneč leží obec Dolany. V místech, kde se nyní nachází katastr obce Dolan se v předhistorických dobách rozkládala "veliká bahna". Mokřiny se táhly přes území dnešních Opatovic nad Labem, Dolan až k Bohdanči. Ačkoliv se v okolí Dolan našly některé arecgeologické nálezy, je historie samotné osady přece jen mladší. První písemná zmínka sice pochází až z roku 1228, vznik Dolan však odborníci datují do druhé poloviny 11. století. Ona první písemní zmínka uvádí, že Dolany daroval dosavadní majitel vladyka Mikuš opatovickému klášteru. Optavický klášter hrál v dějinách Dolan významnou roli. Když byl ale husitskými hordami v roce 1421 zpustošen, vystřídaly Dolany několik majitelů. Nová etapa dějin obce nastala po roce 1848, kdy všechny obce získaly právo svobodné volby zástupců a právo samostatně rozhodovat. Název obce Dolany je patrně odvozen od přilehlých polních lánů. Ty totiž leží pod nedalekým návrším okolo sousední obce Křičeň a v dávné minulosti se jim říkalo "dolní lány", odtud tedy název Dolany. Úrodnost těchto polí, na nichž převažují písčité půdy, nejenže dávala bohatou obživu místním hospodářům, ale dala též vzniknout lidovému rčení "Dolany zlatem jsou kovaný a blátem lemovaný". Střed obce tvoří bývalé rozsáhlé grunty, jejichž majitelé pěstováním pšenice, cukrové řepy, ale i čekanky zbohatli. Proto také nechyběly na počátku 20. století peníze na stavbu kostela svatého Vojtěcha. Ten byl vysvěcen v roce 1914 a Dolanští si jej postavili na místě vysušeného rybníčku z vlastních prostředků. Proto je kostel dosud v majetku obce. Náboženské potřeby až do stavby kostela uspokojovala malá kaplička svatého Floriána, nejstarší památka v obci. Dolany dnes obývá 350 obyvatel, jejichž počet ovšem výrazně nekolísá. Přestože v minulých letech vyrostlo v obci několik domů, vedení obce nemá příliš zájem Dolany rozšiřovat a hodlá zachovat jejich vesnický ráz. O staré domy pak mají zájem chalupáři z Prahy, ale i blízkého okolí. Krajina okolo Dolan je totiž malebným místem pro cyklovýlety, nedaleko se nachází bohdanečská rybniční přírodní rezervace a řada písníků umožňuje osvěžující koupání. V obci pracuje řada spolků. Dlouholetou tradici má tělovýchovná jednota. Dolanští sportovci se věnují jednak fotbalu, ale mají i družstvo ledního hokeje. Opravený sprtovní areál umožňuje sportovní vyžití i ostatním občanům, jen dětské hřiště chybí. Zatsupitelé obce ale plánují jeho vybudování. Aktivními jsou i myslivci, chovatelé drobného zvířectva a hasiči. Ti oslavili v minulém roce 125. výročí založení. Svoji činnost obnovili před pěti lety. Všechny spolky se podílejí na kulturním a společenském životě obce, pořádají plesy a další akce. Od šedesátých let minulého století, kdy byla v Dolanech zrušena výuka v základní škole, funguje v obci pouze škola mateřská. Nedávno se dočkala renovace, takže dolanští rodiče mohou své ratolesti v klidu "odkládat" do moderního školského zařízení. Sobota 22.11. po 12. hodině.

autor: Lukáš Peška
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

S hereckými hvězdami poznejte tajemství textu starého dva tisíce let

Ondřej Kepka, režisér a moderátor

Ondřej Kepka

O věrné lásce statečného Chairea a sličné Kallirhoy

Koupit

Román byl napsán pravděpodobně už v prvním století našeho letopočtu a možná dokonce i dříve. Jde o první dochovaný milostný a zároveň i dobrodružný román nejenom antického, ale vůbec evropského písemnictví.