Domek Prokopa Diviše

21. červenec 2015

Na okraji města Žamberk, poblíž helvíkovického mostu, nepřehlédnete vysokou maketu bleskosvodu. Právě na těchto místech, pravděpodobně na levém břehu řeky Divoké Orlice, se narodil Prokop Diviš, český vědec, teolog, hudebník a přírodovědec.

V romanticky vyhlížející roubené chalupě, dnes Domku Prokopa Diviše, to ale nebylo.

Václav Prokop Diviš, vlastním jménem Václav Divíšek, se narodil v Helvíkovicích u Žamberku 26. března 1698. Životní a vědeckou dráhu slavného vynálezce zemněného bleskosvodu dnes připomíná expozice v roubeném stavení. Tuto chalupu lidé často považují za rodný domek Prokopa Diviše. Stavení ovšem ze sedmnáctého století nepochází, vzniklo později. Podle výšky stropu světnice lze objekt řadit nejvýše do první třetiny devatenáctého století.

Čtěte také

Domek Prokopa Diviše je z hlediska historie a vývoje lidové architektury přesto cenný. Představuje totiž typický trojdílný roubený dům tzv. komoro-chlévního typu s dvoutraktovým uspořádáním světnice a světničky. V domku se dodnes dochovalo i torzo dýmníkové kuchyně.

Expozice Domku Prokopa Diviše

Uspořádání tohoto typu vesnického objektu poznáme už zvenčí. Prozrazují ho tzv. zhlaví, tedy konce trámů roubení v nárožích a v úrovni příček. Z hlediska lidového stavitelství je zajímavé také použití jednoduché podstávky bez tzv. pásků. Tato konstrukce se používala k vynesení tíhy střechy, protože roubené stěny nenesou takový tlak v celém rozsahu stěny, ale pouze v nároží, resp. ve spojích roubených příček.

Tepelná izolace? Mech

Dobře patrné jsou dodnes i výmazy mezi trámy. K dosažení dobré izolace lidé kdysi používali mech nebo slaměné provazce a z vnější i vnitřní strany stavby pak stěny pokrývali hliněnou mazanicí. Ta nejen skvěle tepelně izoluje. V případě, že je vytvořena nejen ve spáře mezi trámy, ale v celé ploše roubení, chránila dům před požárem.

Domek Prokopa Diviše

Domek Prokopa Diviše patří pod správu Městského muzea v Žamberku. V historické světnici si můžete prohlédnout dobové vybavení vesnického domu osmnáctého a devatenáctého století. Další část expozice zachycuje nejdůležitější okamžiky cesty Prokopa Diviše za vzděláním a dráhu premonstrátského kněze a nadaného vědce.

autoři: jsl , BRA
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.