Extrémně teplá a suchá léta budou častější, říká klimatolog Ladislav Metelka

Víte, že v Hradci Králové je Solární a ozonová observatoř? Jejím vedoucím je klimatolog doktor Ladislav Metelka. Ať už máme názor na globální změnu klimatu či její příčiny jakékoliv, klima je téma, které nás bude provázet celým rokem. Jak se dotkne změna klimatu Česka?

Na pobočku Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové nastoupil hned po vysoké škole jako klimatolog. A je to už rok, co je zde vedoucím Solární a ozonové observatoře.


RNDr. Ladislav Metelka
Na přelomu 70. a 80. let vystudoval meteorologii a klimatologii na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1998 zde složil doktorát.
V letech 2009-2014 zastupoval Českou republiku v Mezivládním panelu pro změny klimatu IPCC

Co vás v poslední době v souvislosti s klimatem nejvíc rozzlobilo?
Řekl bych asi obecně, že to jsou extrémní názory. Ať už na jednu, nebo na druhou stranu. Nejen na samotné klima, ale také na to, co s globálním oteplováním a klimatickými změnami dělat. Každý extrém škodí. V této věci máme jednak extrémní názory v tom smyslu, že se nic neděje, že změny klimatu nebudou nic znamenat, že není potřeba s tím něco dělat. Druhé extrémní názory zase říkají, že se dějí strašlivé věci, že málem do konce století vymřeme. Ani jeden z těchto názorů není správný a s oběma se snažím bojovat.

Alena Zárybnická s Ladislavem Metelkou

V posledních letech už boom novinářských kachen a mylných výroků některých politiků trochu pominul. Tvrzením, o kterém se dá při nejmenším polemizovat, je prohlášení profesora Klause z roku 2009.


Nevšimnout si, že posledních 14 let už se globální teplota na světě nezvýšila, a pořád mlít dále donekonečna a donekonečna stejné věty, já považuju za nedůstojné.Václav Klaus, 2009

Myslím, že to byl docela typický pohled člověka, který nezná klimatologické souvislosti. Je pravda, že po roce 1998 jako by tempo oteplování mírně pokleslo. Oteplovalo se pomaleji několik let, zhruba až do roku 2011, ale posledních několik let, hlavně předloňský a loňský rok, bylo velice teplých a bylo to na úrovni dosud rekordních roků.

Každý z nás má na globální změny klimatu svůj vlastní názor. Mnoho laiků říká, že my lidé jsme na změny moc krátcí. Je to tak?
Obávám se, že nejsme. Dokážeme změnit klima, to už je celkem jasná věc. Dokážeme ho dokonce změnit v řadě různých parametrů. Stačí připomenout 80. a 90. léta, kdy se mluvilo třeba o ozonu, kdy lidstvo dokázalo produkcí freonů ovlivnit velice výrazně stav ozonové vrstvy. To byl první případ, kdy člověk globálně ovlivnil atmosféru. Současné změny klimatu, to je další případ. Spousta lidí si třeba myslí, že oteplování je způsobeno tím, že se různě topí, že za to může teplo uvolňované přímo do atmosféry. Ale to není pravda. Je to způsobeno emisemi skleníkových plynů, hlavně oxidu uhličitého a jsou tam ještě další plyny. Ty ovlivňují, jak naše atmosféra hospodaří s energií, jak hospodaří s teplem a kde to teplo ukládá, jak rychle se ho případně zbavuje do kosmu. To je něco, co i přes poměrně malé zvýšení koncentrací dokáže ovlivnit atmosféru naprosto jasně měřitelným způsobem.

Kalibrace přístrojů Brewer

Co s klidným svědomím mohou klimatologové říct o tom, co nás čeká v budoucnosti ve střední Evropě?
Bude to výskyt toho, co dnes považujeme za mimořádně nebo extrémně teplé a suché léto. Ve vzdálenější budoucnosti se zřejmě stane víceméně normálem. Pokud jde o zimní období, tak asi moc nepotěším lyžaře, protože se dá očekávat, že teploty i v zimě půjdou systematicky nahoru. Tím pádem srážky, které dnes během zimy ještě pořád bývají dost často sněhové, asi budou ve většině případů dešťové. Má to ještě spoustu dalších důsledků. Například když dnes napadne sněhová pokrývka a na jaře začne odtávat, zvýší se průtoky v řekách a v podstatě i v nížinách je relativně vlhko, doplní se zásoby podzemní vody, ale hlavně půda, která v té době potřebuje dost vody na rostoucí rostliny, vodu má. Když ale v zimě vypadne většina srážek ve formě deště a většina vody hned odteče, znamená to, že voda bude chybět na jaře.

autor: ZAR
Spustit audio